อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"เสมา1" ลุยแม่ฮ่องสอนฟังปัญหาการศึกษาในพื้นที่

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนแนะด้านต่างๆมาปรับทิศทางการศึกษาให้มีคุณภาพ อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 11.10 น.

วันนี้ (15 ธ.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 353 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จำนวน 2 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 6 แห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 11 แห่ง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 17 แห่ง, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายของชาติพันธุ์ และความแตกต่างของภูมิประเทศ ซึ่งความแตกต่างนี้อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งอุปสรรคด้านการสื่อสารและการคมนาคมที่ยากลำบาก รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกด้าน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่ง ศธ.ยืนยันว่าการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ การทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ จึงเป็นหน้าที่ของศธ.ในฐานะตัวแทนรัฐบาล ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งลดข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อข้อมูลกับส่วนกลาง อันจะทำให้ผู้บริหารส่วนกลางรับทราบปัญหาแบบทันท่วงที และแก้ไขได้ทันเวลา อีกทั้งอินเทอร์เน็ตยังเป็นอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนที่สำคัญในยุคดิจิทัลด้วย

“ผมจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการหารือในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์เพื่อจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ ความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน ปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง และพัฒนาตำราเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม  เติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ” นายณัฏฐพล กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44