อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

คณบดีปิโตรเลียมฯจุฬาชี้'ไบโอพลาสติก'แก้ขยะล้นโลก

นักวิชาการชูคุณสมบัติเด่น "ไบโอพลาสติก" ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สามารถแก้ปัญหาขยะล้นโลก ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม แม้ความคงทนยังไม่เทียบเท่าพลาสติกจากปิโตรเลียม เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 16.26 น.


วันนี้ (7 ธ.ค.) ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงไบโอพลาสติก พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradability) ว่า พลาสติก เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นจากปิโตรเลียม มีด้วยกันหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก PE และ PP ซึ่งพลาสติกมีคุณสมบัติเด่น คือ เหนียว ทนความร้อน ทนสภาพได้ดี และราคาถูก แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกอย่างเช่นในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หลายภาคส่วนเริ่มตื่นตัวที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกด้วยการหันมาใช้วัสดุผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท “ไบโอพลาสติก” หรือ พลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradability)

ศ.ดร.สุวบุญ กล่าวว่า ไบโอพลาสติก เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากน้ำมันปิโตรเลียมและพืช เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ผ่านกระบวนการสกัดตามชีวภาพ ทำให้เมื่อทิ้งลงดินก็จะสามารถย่อยสลายกลายเป็นดินได้เองตามธรรมชาติเป็นวงจรแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ สำหรับการย่อยสลายของพลาสติก สามารถแบ่งได้ในรูปแบบของ Biodegradation พลาสติกที่ย่อยสลายตามชีวภาพ เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 100% Compostable polymers พลาสติกแบบฝังกลับและได้เป็นปุ๋ย มีมาตรฐาน D6400 ว่าเมื่อมีการนำพลาสติกไปฝังกลบต้องหายไปหมดเกลี้ยงภายใน 180 วัน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจจิ้ง แต่ทั้งนี้การฝังกลบก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละที่ แต่ละประเทศด้วย ขณะที่ based plastics (BMP) เป็นการช่วยโลกได้เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งในหลายประเทศมีการผลิตโดยใช้ไบโอพลาสติกและพลาสติกจากปิโตรเลียมมาเบลนเข้าด้วยกัน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่นำไบโอพลาสติกปริมาณร้อยละ 30 มาผสมกับพลาสติกจากปิโตรเลียมร้อยละ 70 เพื่อใช้ผลิตขวดแชมพู ซึ่งการผลิตที่เกิดขึ้นสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกให้โลกได้แล้ว 30% และยังเป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมมาใช้พลาสติกจากซากพืชซากสัตว์อย่างไบโอพลาสติกอีกด้วย 

คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียม กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่พบในกระบวนการไบโอพลาสติก เป็นวงจรในธรรมชาติ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกและภาวะโลกร้อนได้ด้วย เพราะภาวะโลกร้อนเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ การที่พืชเจริญเติบโตมีการปล่อยและกินคาร์บอนไดออกไซต์อยู่แล้ว  การที่มนุษย์เอาคาร์บอนไดออกไซต์ใต้โลกมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมัน และมีการใช้ต่อไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปเช่นกัน เพราะการแก้ปัญหาโลกร้อนได้ดีที่สุด คือ มนุษย์ไปเจาะเอาคาร์บอนใต้ดินมาใช้ นอกจากพลาสติกประเภท Biodegradation แล้ว ยังมีพลาสติกอีกประเภทเรียกว่า OXO-biodegradable เป็นพลาสติกประเภทที่ไม่สามารถย่อยสลายจนให้คาร์บอนไดออกไซต์ หรือมีเทนก๊าซได้ เพราะมีโลหะหนักจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อเกิดการกระตุ้นทางเคมีพลาสติกจะเกิดการแตกสลายเป็นเสี่ยงๆ แต่อยู่ในสภาพพลาสติกเช่นเดิม เรียกว่าไมโครพลาสติก ซึ่งหากไมโครพลาสติกตกลงไปในทะเล ไหลลงไปตามน้ำ สัตว์น้อยใหญ่กินเข้าไปก็ตายเช่นเดียวกัน  

ศ.ดร.สุวบุญ กล่าวอีกว่า การย่อยสลายของพลาสติก พบว่ามีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ของวงการวิชาการ เพราะบางพลาสติกย่อยสลายได้ในดิน บางพลาสติกย่อยสลายได้ในน้ำทะเล แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ชัดเจน คือไบโอพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ 100% แต่ไม่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะหากไม่มองเรื่องขยะ พลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมสามารถตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผู้คนได้ เพียงแต่พลาสติกที่มาจากปิโตรเคมีไม่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพ ทำให้ตอนนี้หลายบริษัท องค์กรจึงมุ่งพัฒนาพลาสติกที่ย่อยสลายได้ และมีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกมาจากปิโตรเลียม แต่กำลังอยู่ในการทดลอง ดังนั้น ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ยังไม่มี ไบโอพลาสติกที่ทำงานได้ดีเทียบเท่าพลาสติกจากปิโตรเลียม และราคาไบโอพลาสติกค่อนข้างสูงเมื่อเทียบพลาสติกจากปิโตรเลียม 2-3 เท่าตัว การแก้ปัญหาตอนนี้จึงมีการนำไบโอพลาสติกผสมเข้ากับพลาสติกจากปิโตรเลียม เช่น มีการนำไบโอพลาสติก PLA ผสมกับพลาสติกจากปิโตรเลียม PBS เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้จริงในท้องตลาด สามารถใช้งานได้จริง

"การใช้ไบโอพลาสติกสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกได้ เพราะพลาสติกเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ แต่เนื่องจากวัสดุประเภทไบโอพลาสติกนั้นมีต้นทุนสูงการผลิตสูงและราคาแพง รัฐบาลจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือ อย่างการลดภาษี ซึ่งตอนนี้มีการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เกิดขึ้นได้จริงผ่านมาตรการทางภาษี แต่ก็อยากให้เกิดอุตสาหกรรมไบโอเคมี เทียบคู่กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมด้วย เพราะไทยมีการนำอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด มาใช้ผลิตเป็นน้ำตาล น้ำมัน แต่ยังไม่ได้เดินหน้าเรื่องเหล่านี้ให้กลายเป็นไบโอในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมาใช้ทำไบโอพลาสติกก็สามารถทำได้" ศ.ดร.สุวบุญ กล่าว

เมื่อถามว่า ไบโอพลาสติกช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ศ.ดร.สุวบุญ กล่าวว่า ต้องดูว่าด้านไหน ถ้าในแง่สะดวกสบาย คือ ใช้แล้วทิ้งได้เลย ไม่ต้องแยก เพราะสามารถย่อยสลายได้ แต่ต้องบอกว่าขณะนี้อาจจะไม่ได้มีคุณภาพที่เทียบเท่าพลาสติกจากปิโตรเลียม แต่เชื่อว่าอีก 2 ปีสามารถพัฒนาให้ไบโอพลาสติกสามารถใช้งานได้เทียบเท่า ขณะเดียวกัน ปัญหาของบ้านเรา คือ การบริหารจัดการขยะที่ไม่ดี หากคุณภาพชีวิตในแง่สะดวกสบายสามารถใช้พลาสติกจากไบโอพลาสติก ทิ้งและย่อยสลายได้ 100% ในอีก 6 เดือน ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาตกค้างในดิน ท้องทะเล ที่สำคัญยังเป็นการลดปัญหาขยะล้นโลก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้คงอยู่ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49