อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

"สุวิทย์"แจงไม่ยกเลิกมคอ.แค่ปลดล็อก

รมว.อว.ยันไม่ได้ยกเลิกกรอบมคอ. แค่ปลดล็อกข้อจำกัดให้มหาวิทยาลัยทำงานตอบโจทย์ประเทศ อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.32 น.

วันนี้(19พ.ย.)ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าอว.ยกเลิกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. ทั้งที่คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)เพิ่งจะมีมติรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของไทยสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ว่า เป็นคนละเรื่องกัน เพราะสิ่งที่อว.ทำคือการทบทวนกรอบมคอ. ​และปรับวิธีขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสม เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย ให้ตอบโจทย์ประเทศในอนาคต พร้อมทั้งแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้ระดับโลก  2. มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ที่เน้นพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ3. มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 
“ขณะนี้มีหลายเรื่องที่เป็นหลักสูตรแห่งอนาคต   และโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เมื่อเป็นเช่นนี้มหาวิทยาลัยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งทำอะไรที่หยุมหยิม  ทำแล้วไม่ตอบโจทย์ประเทศทำให้เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์  จึงต้องมีการปลดล็อกในหลายเรื่อง  เพราะอว.เองก็ไม่ต้องการที่จะไปเป็นตัวถ่วงของมหาวิทยาลัยด้วย  เราจึงต้องปล่อยให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนแล้วเราก็ค่อยลงไปตรวจสอบ  แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยฟรีทั้งหมด ถ้าปล่อยให้ทำแล้วทำไม่ดีก็ต้องตรวจกันอย่างเข้มข้น  อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของมคอ.คือคุณภาพและมาตรฐาน เมื่อมหาวิทยาลัยมีอิสระแล้วก็ต้องแลกกับการมีมาตรฐาน” ดร.สุวิทย์ กล่าว
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32