อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

โปรดเกล้าฯแล้ว ปลัด ศธ. เลขาธิการ กพฐ.-กอศ.

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ปลัด ศธ. - เลขาธิการ กพฐ.- เลขาธิการ กอศ. พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.51 น.


วันนี้(13 พ.ย.) ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายประเสริฐ บุญเรือง พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายอำนาจ วิชยานุวัติ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.นายณรงค์ แผ้วพลสง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30