อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สถานศึกษารับสิทธิ์โควต้า มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี จัดโควตาให้นักเรียน ม.ปลาย-อาชีวะ ล่าสุดลงนามความร่วมมืออีกกว่า 60 แห่ง ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.10 น.

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  ตัวแทน มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับ ม.ปลายและอาชีวศึกษา กว่า 60 แห่ง เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  โดย นายวิรัช กล่าวว่า  ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ และด้านการพัฒนานักศึกษา ให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาขาวิชา ได้มีโอกาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ใน มทร.ธัญบุรี
 
สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 60 แห่ง  โดย มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรโควต้าให้แก่โรงเรียนและวิทยาลัย ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วย โดยปีการศึกษาที่ผ่านมามีโรงเรียนและวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 200 แห่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนและวิทยาลัยที่ประสงค์จะร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับทาง มทร.ธัญบุรี สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3613-5
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43