อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดตัว 5 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี 62

ปอมท.จัดเสวนาปัญหาเร่งด่วนอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันในการแก้ปัญหา เปิดตัว 5 อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี 62 รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากกรมสมเด็จพระเทพฯ พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11.33 น.

วันนี้ (24 ต.ค.) ที่ร.ร.เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ได้มีการแถลงข่าวการรับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติและการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) ประจำปี 2562 โดย ศ.นพ.วิรุณ บุญนุช ประธาน ปอมท. แถลงข่าวว่า ปอมท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 คน ได้แก่ รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รศ. ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์ รศ. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา จาก จุฬาฯ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขารับใช้สังคม

ศ.นพ. วิรุณ กล่าวต่อไปว่า ระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค. นี้ ณ ปอมท. ยังได้จัดประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก (The Future of Thai Higher Education in Global Context)” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มคณาจารย์และผู้บริหารในประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนด้านอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับ อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา การเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” พร้อมจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการกลุ่มย่อยต่างๆที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเพื่อสร้างความเข้าใจและหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันในหมู่ประชาคมอุดมศึกษา ได้แก่ เรื่อง“ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา”  เรื่อง“ธรรมภิบาล : ปัญหาและทางออก” เรื่อง “วางแผนการเงินอย่างไรให้อยู่ได้หลังเกษียณ” ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 86