อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

มสด.ชี้สร้างนวัตกรรมวิจัยต้องมีอัตลักษณ์ในมหา'ลัย

“ศิโรจน์”มอบนโยบายอุดมศึกษากับงานวิจัย ชี้สร้างนวัตกรรมวิจัยต้องมีอัตลักษณ์ในมหา'ลัย จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.06 น.

วันนี้ (21ต.ค.)รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มีการประชุมมอบนโยบายการปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์มสด.เมื่อเร็วๆนี้นั้น โดยเรื่องดังกล่าวต้องการให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจก่อนการพัฒนานวัตกรรมก็คือ บทบาทของมสด. เพราะ มสด.ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและชุมชน ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย ควรนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอด เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้เกิดความยั่งยืน

อธิการบดีมสด.กล่าวต่อไปว่า สำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมแบบฉบับของ มสด.คือการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้พัฒนาหลักสูตรละออพลัส เพื่อเตรียมเป็นโรงเรียน 2 ภาษาและนำความเชี่ยญชาญอัตลักษณ์ด้านปฐมวัยมาต่อยอดส่วนด้านอาหารมสด.วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ตั้งโรงงานแปรรูปอาหาร โดยอนาคตจะให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งพื้นที่จ.ตรัง ลำปาง และนครนายกเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าขนมท๊อฟฟี่เค้ก ซึ่งหากเราทำให้เกิดขึ้นได้นวัตกรรมที่มาจากงานวิจัยจะยั่งยืน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40