อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

มสด.ชี้สร้างนวัตกรรมวิจัยต้องมีอัตลักษณ์ในมหา'ลัย

“ศิโรจน์”มอบนโยบายอุดมศึกษากับงานวิจัย ชี้สร้างนวัตกรรมวิจัยต้องมีอัตลักษณ์ในมหา'ลัย จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.06 น.

วันนี้ (21ต.ค.)รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มีการประชุมมอบนโยบายการปรับบทบาทอุดมศึกษากับงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์มสด.เมื่อเร็วๆนี้นั้น โดยเรื่องดังกล่าวต้องการให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจก่อนการพัฒนานวัตกรรมก็คือ บทบาทของมสด. เพราะ มสด.ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมและชุมชน ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย ควรนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอด เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้เกิดความยั่งยืน

อธิการบดีมสด.กล่าวต่อไปว่า สำหรับความหมายของคำว่านวัตกรรมแบบฉบับของ มสด.คือการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้พัฒนาหลักสูตรละออพลัส เพื่อเตรียมเป็นโรงเรียน 2 ภาษาและนำความเชี่ยญชาญอัตลักษณ์ด้านปฐมวัยมาต่อยอดส่วนด้านอาหารมสด.วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ตั้งโรงงานแปรรูปอาหาร โดยอนาคตจะให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งพื้นที่จ.ตรัง ลำปาง และนครนายกเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าขนมท๊อฟฟี่เค้ก ซึ่งหากเราทำให้เกิดขึ้นได้นวัตกรรมที่มาจากงานวิจัยจะยั่งยืน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47