อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

สหภาพครูฯชี้ม.44ปมปัญหาทำโครงสร้างศธ.ป่วนจี้เร่งแก้

กลุ่มสหภาพครูฯชี้ปัญหาศธ. คือโครงสร้างกระทรวง ที่เกิดขึ้น เพราะนักการศึกษา หรือ ครู ไม่ได้มีส่วนร่วม จี้ ศธ.แก้ปัญหาการศึกษาให้ตรงจุด จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.10 น.

วันนี้ (21ต.ค.)นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ เลขาธิการสหภาพครูแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มสหภาพครูแห่งชาติได้เห็นมุมมองปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อันดับแรก คือ โครงสร้างกระทรวง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ทำให้งานของ ศธ.เกิดความซ้ำซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ ที่เคยมีผู้แทนครูซึ่งรู้บริบทการบริหารงานด้านการศึกษาเข้าไปเป็นคณะกรรมการ แต่หลังจากมีคำสั่งดังกล่าวโครงสร้างคณะกรรมการต่าง ๆ แทบจะไม่มีผู้แทนครูเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ เมื่อ ศธ.มีประกาศ หรือ คำสั่งอะไรออกมาก็มักจะมีความผิดพลาด ซึ่งหากสังเกตจะพบว่า หลายครั้งที่ ศธ.ออกประกาศหรือคำสั่งมาแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลง ออกวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยน ซึ่งไม่ใช่หลักการบริหารที่ถูกต้อง

“สิ่งที่เกิดขึ้น เพราะนักการศึกษา หรือ ครู ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานส่งผลให้การบริหารงานบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มภารกิจให้ครู ครูขาดขวัญกำลังใจ ซึ่งทำให้คุณภาพการศึกษาลดลง และยิ่งการทำวิทยฐานะ ว21 ในปัจจุบันที่เอาเวลามาเป็นตัวกำกับว่าต้องเป็นครูกี่ปีถึงจะทำได้ ต่างจาก ว 17 หรือ ว 13 ซึ่งใช้ความรู้ความสามารถของครูมากกว่า ดังนั้นจึงอยากฝากผู้มีอำนาจได้พิจารณาแก้ปัญหาให้ถูกจุดตามที่ครูต้องการอย่างครอบคลุม ไม่อยากให้แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่ครูรวมตัวกันมาเป็นจำนวนมากเท่านั้น”นายไพโรจน์กล่าวและว่า ทั้งนี้ทางสหภาพฯจะรวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางแก้ให้รมว.ศธ. และผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 68