อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ลูกจ้างสพฐ.รวมพลเข้ากรุง โวยไม่ได้คืนสิทธิ6.4หมื่นคน

ลูกจ้างสพฐ.ฮึ่ม!รวมพลตบเท้าเข้ากรุงฯอีกครั้ง จี้คืนสิทธิให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆที่พึงมีได้ทุกคนไม่ใช่ ให้เฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ชี้ 6.4หมื่นคนยังไม่ได้คืนสิทธิ พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.

วันนี้( 17 ต.ค.) นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่กลุ่มลูกจ้างธุรการ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แก้ปัญหาให้ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 77,568 ราย ที่ถูกจ้างโดยสัญญาจ้างที่ไม่ชอบธรรม จากเดิมที่อยู่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆที่พึงมีได้ แต่ถูกเปลี่ยนให้มาอยู่ในตำแหน่งอัตราจ้างเหมาบริการไม่มีมีสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการ ซึ่ง นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ไปหารือกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้วมีข้อยุติว่าจะมีการเยียวยาให้แก่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ในสายสนับสนุนการปฎิบัติงานในสถานศึกษาและ สพท.ที่ได้รับอัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท จำนวน13,204 คน หากมีคนลาออก มีอัตราว่าง และรับคนใหม่จะต้องเข้าเงื่อนไขตามแนวทางการจ้างใหม่ นั้น ผลการหารือดังกล่าวยังมีความสับสนในตัวเลข เพราะผู้ได้รับผลกระทบมีมากถึง 77,568 ราย ซึ่งคนกลุ่มนี้ทำงานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ส่วนที่ยังขาดอยู่กว่า 64,000 คน จะดูแลอย่างไร ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ปลัดศธ.ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่เดินทางมาชุมนุม ว่าจะดูแล และให้คำตอบภายในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ถ้าทำไม่ได้จะลาออก ซึ่งตนได้บอกไว้เช่นกันว่าต้องคืนสิทธิให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้หลังวันที่ 25 ต.ค.ก็ต้องมีการมาชุมนุมใหญ่ที่ศธ.เพื่อทวงถามอีกครั้ง

นายวิชญ์ธพงศ์ กล่าวต่อไปว่า จำนวนลูกจ้าง สพฐ. ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิเงินสมทบประกันสังคม จากสำนักงบประมาณ ปีงบ 2563 มีดังนี้ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต จำนวน 7,682 คน อัตราจ้างเหมาบริการครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 204 คน บุคลากรปฏิบัติใน สพท.ที่ขาดแคลน จำนวน 1,259  คน ครูดูแลนักเรียนพักนอน จำนวน 163 คน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 194 คน ธุรการโรงเรียน จำนวน 29,550 คน ภารโรง จำนวน 12,599 คน ส่วนที่เหลือ จำนวน 25,917 คือครูสาขาขาดแคลน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและอื่นๆ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น