อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

"อำนาจ"หนุนครูปรับตัวสอนด้วยการปฏิบัติ

“อำนาจ” หนุนครูปรับActive Learning จัดการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้น พัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (16ต.ค.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวถึงกรณี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้นำการเรียน Active Learning มาใช้จัดการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้น ว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ต้องเปลี่ยน เพราะทุกที่ทุกเวลาสามารถเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ โดยมีหลักคิด คือ ต้องพัฒนาเด็กให้เกิดองค์ความรู้ ต้องดูเรื่องสมรรถนะของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีสมรรถนะแตกต่างกัน บางคนเก่งกีฬา บางคนเก่งศิลปะ บางคนเก่งดนตรี หรือวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องความสามารถของแต่ละคนที่เราต้องส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นเลิศทางด้านนั้น แต่การเรียนในห้องเรียนหรือจากหนังสืออย่างเดียวไม่สามารถส่งเสริมได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดได้จากกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ ซึ่งก็คือกระบวนการ Active Learning ที่เป็นการพัฒนาสมองให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ

“หลักคิดในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่คือ ต้องใช้ Active Learning มากกว่า Passive Learning ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิก Passive Learning การเรียนแบบ Passive Learning ยังคงต้องมีอยู่ เพราะถ้าไม่มีองค์ความรู้ก็ไม่สามารถสร้างกระบวนการได้ ดังนั้นทั้งสองสิ่งนี้ต้องคู่กัน อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการวิธีการสอนและเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง ขณะที่ศึกษานิเทศก์ต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ครูสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ให้เข้าใจให้ได้ว่าทุกคนต้องเป็นนวัตกร” ดร.อำนาจ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61