อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

"อำนาจ"หนุนครูปรับตัวสอนด้วยการปฏิบัติ

“อำนาจ” หนุนครูปรับActive Learning จัดการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้น พัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ พุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (16ต.ค.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวถึงกรณี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้นำการเรียน Active Learning มาใช้จัดการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้น ว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ต้องเปลี่ยน เพราะทุกที่ทุกเวลาสามารถเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ โดยมีหลักคิด คือ ต้องพัฒนาเด็กให้เกิดองค์ความรู้ ต้องดูเรื่องสมรรถนะของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีสมรรถนะแตกต่างกัน บางคนเก่งกีฬา บางคนเก่งศิลปะ บางคนเก่งดนตรี หรือวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องความสามารถของแต่ละคนที่เราต้องส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นเลิศทางด้านนั้น แต่การเรียนในห้องเรียนหรือจากหนังสืออย่างเดียวไม่สามารถส่งเสริมได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดได้จากกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ ซึ่งก็คือกระบวนการ Active Learning ที่เป็นการพัฒนาสมองให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ

“หลักคิดในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่คือ ต้องใช้ Active Learning มากกว่า Passive Learning ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิก Passive Learning การเรียนแบบ Passive Learning ยังคงต้องมีอยู่ เพราะถ้าไม่มีองค์ความรู้ก็ไม่สามารถสร้างกระบวนการได้ ดังนั้นทั้งสองสิ่งนี้ต้องคู่กัน อย่างไรก็ตาม ตัวผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการวิธีการสอนและเรียนรู้ไปพร้อมกับการปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง ขณะที่ศึกษานิเทศก์ต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ครูสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ให้เข้าใจให้ได้ว่าทุกคนต้องเป็นนวัตกร” ดร.อำนาจ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 63