อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

รพ.ทันตกรรม ม.พะเยาให้บริการอุด ขูด ถอนฟันฟรี

รพ.ทันตกรรม ม.พะเยา เปิดให้บริการอุด ขูด ถอนฟันฟรี ให้ แก่นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 19.26 น.

ผศ.ทพ.สัญญา เรืองสิทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา(มพ.) กล่าวว่า การรักษาสุขภาพภายในช่องปากเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนทุกวัยจะต้องดูแลและ ใส่ใจ โดยเฉพาะการเข้าถึง การรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ซึ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยามีศูนย์ให้บริการด้านทันตกรรม หรือโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มพ. โดยได้เปิดให้บริการฟรีให้แก่นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ที่ควบคุมการดูแลและรักษาให้แก่ผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังคอยสอนนิสิตในการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เข้ามาใช้บริการด้วย  ซึ่งปัจจุบันเราให้นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้ามาฝึกและเรียนรู้ตั้งแต่เรียนชั้นปีที่4 จนถึง ปีที่ 6 เพื่อนิสิตได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ควบคู่กับการได้ลงมือทำอย่างแท้จริง


ผศ.ทพ.สัญญา  กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มพ. เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  โดยให้บริการฟรี เช่น การตรวจสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น,การขูดหินปูน,การอุดฟัน,การรักษารากฟัน,การถอนฟัน,การผ่าฟันคุด,และให้คำปรึกษาระบบการบดเคี้ยว เป็นต้น แต่การบริการบางประเภทอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ฟันปลอม, การครอบฟัน และ สะพานฟัน เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเร็วๆนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มพ. จะมีบริการทางด้านการจัดฟันให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาดูแลรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-5446- 6666 ต่อ 4747หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dentistry.up.ac.th
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43