อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

"ประเสริฐ"ประกาศนำขับเคลื่อน ศธ.หนึ่งเดียว

“ประเสริฐ-ณรงค์”ประสานเสียงร่วมขับเคลื่อนบูรณาการทำงาน สร้างเอกภาพ ศึกษาธิการกระทรวงเดียว พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.32 น.


เมื่อเวลา 8.39 น. วันนี้(10 ต.ค.) นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.) พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พร้อมสักการะเครื่องบูชาศาลพระภูมิประจำกระทรวง และถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าห้องทำงาน โดย นายประเสริฐ  กล่าวว่า หลังจากได้รับความไว้วางใจจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ให้รับตำแหน่งปลัด ศธ.  รมว.ศธ.ได้มอบภารกิจหลักให้ดำเนินการ คือ ทำอย่างไรให้เกิดเอกภาพ ไม่มีการแบ่งเป็นแท่ง แต่ให้ทำงานในภาพรวมของกระทรวง โดยเฉพาะนโยบายรัดเข็มขัด 4 ข้อ ทั้งงดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการสัมมนาที่ใช้เงินก้อนใหญ่ ยกเลิกการจัดงานแบบอีเว้นต์ และทบทวนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ทันที โดยตนได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ไปกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจตรงกันทุกหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เป็นเอกภาพ เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวง

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ.นั้น ต้องรอฟังนโยบายจาก รมว.และ รมช.ศธ.ก่อน แต่จากการรับนโยบาย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่มองว่าการบริหารราชการตามรูปแบบของ ศธ. ยังไม่มีความชัดเจน และมีปัญหาอุปสรรคอยู่ ซึ่งเท่าที่ฟังทั้งจาก รองนายกฯ และ รมว.ศธ. เห็นว่าน่าจะต้องมีการปรับแก้สิ่งที่ซ้ำซ้อน  สิ่งที่ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะในส่วนกลางหรือภูมิภาค ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ รมว.ศธ. จะตั้งขึ้นต้องไปพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามตนได้หารือร่วมกับเลขาธิการองค์กรหลักทั้ง 3 คนแล้วว่า จะบูรณาการทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเดียว ส่วนปัญหาทุจริตใน ศธ. นั้น ต้องถือว่าในช่วง 5 ปีมานี้ลดลงไปมากจนแทบจะไม่มีเลย และถึงมีก็ไม่มีใครรอด เพราะรัฐบาลปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง และยิ่ง รมว.ศธ. ประกาศชัดเจนว่า ไม่เอา ไม่รับ ถ้าทราบว่าใครทำจะไม่เลี้ยง เพราะที่มาทำงานในศธ.ก็เพื่อสร้างความโปร่งใส จะปราบปรามทุจริต ไม่ไว้หน้าใคร ไม่สนใจว่าใครจะมาจากไหน ดังนั้นเชื่อว่าจากนี้ไปจะไม่มีเรื่องทุจริตใน ศธ.แน่นอน

ด้านนายณรงค์   กล่าวว่า รมว.ศธ. ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา ซึ่งจะไปช่วยขับเคลื่อนประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยเป้าหมายแรกคือการเพิ่มสัดส่วนหรือปริมาณผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญให้ได้ 50:50 และให้การทำงานของทุกหน่วยงานใน ศธ.มีความเป็นเอกภาพ เป็นภาพรวมของกระทรวง ต้องเปิดรั้วเข้าหากัน เพื่อช่วยกันสร้างประเทศตามบริบทภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต่อนี้ไปตนจะต้องมาวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน จะต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 36