อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

รับนักเรียนปี63ตัดประเด็นรร.ดังสอบ100%

รมว.ศึกษาธิการ เคาะแล้ว หลักเกณฑ์-แนวปฏิบัติการรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 ตัดประเด็นให้โรงเรียนที่มีชื่อเสียงสอบ 100 % ชี้ยังไม่ถึงเวลา สพฐ.ชงดึงเงื่อนไขพิเศษ ผู้อุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน กลับมาใช้ พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.38 น.

วันนี้ (9 ต.ค.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในภาพรวม รมว.ศธ. เห็นด้วยกับร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเบื้องต้นตามที่ สพฐ.เสนอไปทั้งหมด  ยกเว้น การให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 100%  โดยในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) วันที่ 18 ตุลาคมนี้  จะเสนอให้ที่ประชุม กพฐ.พิจารณาและชี้แจงให้  รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการ กพฐ. ให้เข้าใจว่า การให้โรงเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียน 100% ในเวลานี้อาจยังไม่เหมาะ  เพราะยังไม่ได้มีการสื่อสารกับสาธารณชน  ข้อมูลยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจ ดังนั้น  ปีนี้ขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมที่มีไปก่อน  โดยอาจจะมีการปรับบ้างเล็กน้อย เช่น การกำหนดสัดส่วนนักเรียนต่อห้อง อาจจะให้โรงเรียนสามารถขยายได้  ส่วนจะขยายได้กี่คนนั้น ต้องรอหารือกับกพฐ. ก่อน

“ผมจะเสนอให้มีการขยายจำนวนเด็กนักเรียนในห้องเรียนได้ เพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการได้ และอาจต้องนำเงื่อนไขพิเศษ ผู้อุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน กลับมาใช้ เพื่อช่วยโรงเรียน เพราะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมความเป็นไทย ที่มีความผูกพันกัน ” นายอำนาจ กล่าว

นายอำนาจ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 250 คน ยกเว้นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ชายแดน นั้น การดำเนินการจะเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีแนวทางในการดำเนินการ เบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ขอดูรายละเอียด ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน ขณะเดียวกันโรงเรียนที่จะย้ายไปควบรวมต้องมีศักยภาพ ควบรวมแล้วสามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ โดยขณะนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายต้องควบรวมประมาณ 10,000 กว่าโรงเรียน ซึ่งต้องหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อดูความเหมาะสม และจัดทำรายละเอียดว่าระยะแรกจะเริ่มดำเนินการควบรวมอย่างไร จำนวนเท่าไร
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    30%
  • ไม่เห็นด้วย
    70%

บอกต่อ : 33