อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ตามคาดครม.ตั้งซี11 ศธ.ไม่พลิกโผ

รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.แต่งตั้ง ประเสริฐ เป็นปลัดศธ. อำนาจ เลขาธิการกพฐ.และ ณรงค์ เลขาธิการ กอศ. ชู การศึกษาต้องทำงานเป็นทีม จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น.

วันนี้ (7 ต.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด ศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ตามที่ รมว.ศธ.เสนอ ดังนี้ 1.นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. สำนักงานปลัด ศธ. ดำรงตำแหน่ง ปลัด ศธ. 2.นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. สำนักงานปลัด ศธ. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ. สำนักงานปลัด ศธ. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้ง 3 คนได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ อีกทั้งส่วนตัวตนยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องอาชีวศึกษา เพราะขณะนี้ประเทศมุ่งที่จะผลิตแรงงานที่มีฝีมือ ตอบโจทย์การลงทุนภายในประเทศ และเรื่องนี้คงต้องมีการวางแผนให้ชัดเจน รอบด้านอย่างพอสมควร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในส่วนของการแต่งผู้บริหารศธ.ระดับ 10 นั้นอยู่ระหว่างการคัดเลือก ซึ่งในใจตนเองก็ต้องการที่จะเสนอให้ทันไปพร้อมในลอตเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูง โดยการคัดเลือกผู้บริหารระดับ10ศธ. ตนจะดูว่าสามารถทำงานให้ขับเคลื่อทิศทางเดียวกันกับข้าราชการระดับ 11 ที่มีการรักษาการก่อน ว่า ขาดบุคลากรมาขับเคลื่อนงานในเรื่องใด เพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำงาน และผมต้องการให้มีการขับเคลื่อนงานการศึกษาในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ หรือว่ามีใครที่สนใจนโยบายของตนก็มาคุยกัน หรือบางคนสนใจแค่เพียงแต่ว่าสาเหตุใดทำไมตัวเองถึงไม่ได้รับการแต่งตั้ง เพราะถ้าคิดเช่นนั้นก็ควรจะหยุดความคิด โดยตนต้องการให้ผู้บริหารทุกคนได้ช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาเป็นทีมเดียวกัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    73%
  • ไม่เห็นด้วย
    27%

บอกต่อ : 47