อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ตั้งคณะทำงานวางกลยุทธ์ประเมินคุณภาพภายนอก

ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ถก อนุกรรมการขับเคลื่อนรับรองและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ไฟเขียวคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การประเมินคุณภาพภายนอกตามนโยบาย มุ่งสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อปฏิรูปการวัดมาตรฐานทั้ง ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.05 น.

วันนี้ (4 ต.ค.) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรับรองและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการทบทวนนโยบายการเเก้ปัญหาตกค้างและเเนวทางพัฒนาทิศทางของสมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ให้เป็นที่มุ่งหวังของประเทศ  โดยตนได้ฝากนโยบายเร่งด่วนของคุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้การประเมินคุณภาพภายนอกขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการวางกลยุทธ์การแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกระบบ 4 ได้ทันตามกรอบเวลาและมีคุณภาพ โดยมี นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัด ศธ. ในฐานะรักษาการประธานบอร์ดสมศ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน

ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการวางกลยุทธ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรม ผู้ประเมิน เพื่อยกระดับความเข้าใจ ให้เป็นไปในเเบบองค์รวมในทิศทางเดียวกัน วางกรอบการประเมิน ให้ชัดเจนเเก่ผู้ที่จะต้องไปประเมินว่าทำเพื่ออะไรและเพื่อใครและทำอย่างไร ให้มีคุณภาพเเละเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของผู้ถูกประเมินเเละสังคม อีกทั้งต้องวางกรอบเวลาให้ชัดเจนว่าในปีการศึกษา 2563 และ 2564 หากจำเป็นเเละเห็นควรจากที่ประชุม อาจนำไปสู่การนำ Out source (เอาท์ซอดซ์) มาผสมผสาน วางระบบประเมินได้ในอนาคต อย่างโปร่งใส เพราะที่ผ่านมา ยังมีปัญหาหลายเรื่อง ที่ต้องระมัดระวัง ซึ่งต้องหารือ ให้รอบคอบชัดเจน หรือ ถ้าจำเป็นต้องเเก้กฏกระทรวงหรือพรบ.ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค คณะทำงานจะเร่งนำเสนอฝ่ายนโยบายต่อไป

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49