อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

13 พระอารามหลวงไร้เจ้าภาพกฐินพระราชทาน

กรมการศาสนา เผย 13 พระอารามหลวงไร้เจ้าภาพกฐินพระราชทาน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง อังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16.39 น.

วันนี้(24 ก.ย.)นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ  31 วัด ซึ่งในปี 2562 ได้กำหนดกฐินกาล วันที่ 14 ต.ค. – 11 พ.ย. และ กำหนดเริ่มพระกฐินหลวงในวันที่ 19 ต.ค. ซึ่งขณะนี้มีพระอารามหลวงจำนวน 13 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ 1.วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร 2.วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ 3.วัดราชบุรณะ จ.ชุมพร 4.วัดตันตยาภิรม จ.ตรัง 5.วัดแจ้ง จ.นครศรีธรรมราช 6.วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ  7.วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จ.เพชรบูรณ์ 8.วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร 9.วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน 10.วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา 11.วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี 12.วัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย 13.วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

“กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้ โดยกรมการศาสนาจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน พระราชทานประกอบด้วย 1.ไตรจีวร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถุงบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวและว่า กรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวงในปี 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร 0-2209-3721

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    43%
  • ไม่เห็นด้วย
    57%

บอกต่อ : 55