อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

โรงเรียนเอกชน90%เด็กค้างชำระค่าเทอม

นายกฯส.ปส.กช. ตกใจ90% ของโรงเรียนเอกชนมีนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เผยมีแนวโน้มจำนวนผู้ค้างชำระเพิ่มขึ้น พ้อเด็กโรงเรียนเอกชนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยกว่าเด็กต่างชาติที่เรียนในโรงเรียนรัฐ เร่งเก็บข้อมูลขอเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน อังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 15.15 น.

วันนี้ (24 ก.ย.) ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ 90% ของโรงเรียนเอกชนมีนักเรียนค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ซึ่งบางคนค้างชำระต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2562 และมีแนวโน้มจำนวนผู้ค้างชำระเพิ่มขึ้นทุกโรงเรียน ตนยอมรับว่าตกใจและไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน บางโรงเรียนแนะนำให้ผู้ปกครองย้ายลูกหลานไปเรียนโรงเรียนรัฐ ซึ่งผู้ปกครองก็อยากให้ลูกหลานเรียนต่อเนื่องที่โรงเรียนเดิม ขณะเดียวกันโรงเรียนต้องรับภาระเสียภาษีโรงเรือนที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ขอแค่ให้อยู่ได้ มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน จ่ายเงินเดือนครูได้ อย่างไรก็ตามผู้ได้รับใบอนุญาตบางโรงเรียนก็ถอดใจประกาศขายกิจการแล้ว 10-20 แห่ง ซึ่ง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ก็รับทราบปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา ส.ปส.กช.ได้เรียกร้องให้มีการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ ส.ปส.กช.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้ครบทุกมิติ เพื่อสะท้อนภาพจริงว่าโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาอย่างไร คุณภาพเป็นอย่างไร นักเรียนเป็นอย่างไร มีนักเรียนของโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนกี่คน ทั้งนี้ รวมถึงนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนด้วย

“ปัจจุบันเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯของเด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนเอกชน ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับจัดสรรเพียง 62-63 % ของอัตราเงินอุดหนุนที่นักเรียนโรงเรียนรัฐได้รับ และระดับมัธยมศึกษาได้รับเพียง 70% ส่วนเด็กที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนเลย ขณะที่เด็กต่างชาติที่เดินทางข้ามชายแดนมาเรียนในโรงเรียนของรัฐ จะได้รับการอุดหนุนเท่ากับเด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนของรัฐทุกอย่าง ซึ่ง ส.ปส.กช.กำลังรวบรวมข้อมูลว่ามีเด็กต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศ และได้รับเงินอุดหนุนฯว่ามีจำนวนเท่าใด โดยเบื้องต้นคาดว่าอาจจำนวนมากถึงแสนคน " ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35