อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

วชช.ยกเครื่องหลักสูตรอนุปริญญา

สภาฯวชช.เห็นชอบปรับหลักสูตรอนุปริญญา พร้อมปรับปรุงข้อบังคับสรรหากรรมการสภาฯตำแหน่งที่ว่าง “วีระชัย”เผย วชช.ทุกแห่งกำหนดทิศทาง 5ปี แล้วคาดสัปดาห์นี้เสร็จ ก่อนรายงานรมว.อว. พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 19.21 น.

วันนี้ (18 ก.ย.)นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) เปิดเผยว่า  ในการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้อนุมัติหลักสูตรระดับอนุปริญญาที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรการจัดการทั่วไป หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนและ หลักสูตรการบัญชี เป็นต้น  ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงตามวงรอบที่กำหนดไว้ ที่ทุก ๆ 4 ปีจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน  กรณีที่มีตำแหน่งกรรมการสภาฯว่างลง  เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงทำให้วิทยาลัยชุมชน (วชช.)หลายแห่ง ไม่สามารถสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนในตำแหน่งที่ว่างลงได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงร่างข้อบังคับในเรื่องนี้ใหม่ โดยกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 ต่อข้อถาม กรณีที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ขอให้ ส.วชช.ไปพิจารณาว่าในระยะเวลาอีก 5 ปี วชช.จะนำพาการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้แต่ละ วชช.ได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว และน่าจะสามารถประมวลผลเป็นภาพรวมของ ส.วชช.แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะนัดหมาย รมว.อว.เพื่อไปรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 44