อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ปี63 อว.ได้งบฯ เพิ่ม 2.8 พันล้าน

“สุวิทย์”เผยปี63 อว.ได้รับงบฯเพิ่ม 2,871 ล้าน ส่วนงบฯกองทุนเพิ่ม 5,106 ล้านบาท ชี้รัฐบาลเห็นความสำคัญอุดมศึกษา-วิทยาศาสตร์ เล็งแปรญัตติของบกลางจัดโครงการทุนเรียนดีวิทย์ พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น.

 วันนี้ (18 ก.ย.)ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า   เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของกระทรวงอว.  จำนวน 142,479 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณฯ 2562 จำนวน 2,871 ล้านบาท  ทั้งนี้ในส่วนงบประมาณด้านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบฯจำนวน 24,645 ล้านบาท ซึ่งรวมงบฯของหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวง อว. ไว้ด้วย นั้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 5,106 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดสรรงบฯในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น และยังเร่งให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบฯ โดยให้ใช้ระบบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทันที  ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงบฯและสามารถจัดเป็นงบประมาณแบบต่อเนื่อง
            
ดร.สุวิทย์  กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้น อว. มีแนวทางการจัดสรรงบฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยดังนี้ 1.งบฯโครงการขนาดใหญ่ หรือFlagship ที่มีงบฯในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 8,660 ล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อว.  ส่วนงบประมาณที่สำนักงบประมาณโอนคำของบประมาณเดิมของหน่วยงานมาจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4,171 ล้านบาท จะจัดสรรคืนโดยตรงไปที่หน่วยงานต่อไป  และงบฯสำหรับงานวิจัยพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทุกสาขาวิชาการ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ สหวิทยาการ นั้น สามารถเสนอขอจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว จำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกปรับลดงบฯอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การขอแปรญัตติหรือของบกลางปี 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42