อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ม.ราชภัฎเร่งสรุปปัญหาการทำงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ เร่ง สรุปปัญหาการทำงานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย หวังขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบาย รมว.การอุดมศึกษาฯ พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.11 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)ไปตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมรภ.นั้น ทางทปอ.มรภ.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการบริหารจัดการมรภ.ที่มีรศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมรภ.นครราชสีมา เป็นประธาน 2. คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการผลิตและพัฒนาครู โดยมีรศ.ดร.มาลินี จุฑปะมา อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน 3.คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการพัฒนาท้องถิ่น มี  นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมรภ.นครปฐม เป็นประธาน และ4. คณะทำงานศึกษาปัญหาและข้อเสนอด้านการบริหารวิชาการ  มีรศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา อธิการบดีมรภ.ราชนครินทร์ เป็นประธาน  
 
ผศ.ดร.เรืองเดช  กล่าวต่อไปว่า คณะทำงานทั้ง4ชุดได้มีการประชุมและหารือกันไปหลายครั้งแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้ทำงานประสานกับคณะทำงานพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว. ที่มีรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธานด้วย  คาดว่าคณะทำงานทั้ง4ชุดจะได้ข้อสรุป เพื่อเสนอรมว.อว.ได้ในเร็วๆนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48