อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"ค่าย": อีกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการค้นหาตัวเอง

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอแล้ว กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย วันนี้เราได้มีโอกาสไปติดตามกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 15.36 น.

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอแล้ว กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย วันนี้เราได้มีโอกาสไปติดตามกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ที่ ราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
      
กิจกรรม “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์”ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนที่จัดขึ้นเพื่อเสริมหรือเติมเต็มให้แก่นักเรียน ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น โดยอาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมในการจัดค่ายแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละกลุ่มว่าเป็นเด็กสายวิทยาศาสตร์ หรือ สายศิลป์ แต่โดยหลัก ๆ คือ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์ ที่สำคัญจะมีการแนะแนวอาชีพให้แก่เด็ก ๆ ด้วยโดยเน้นทักษะภาษาอังกฤษ


      
อาจารย์วิลาวัณย์ บอกว่า ที่ผ่านมาเด็กที่มาเข้าค่ายจะมีทุกระดับ แต่ที่เราเน้นจริง ๆ  คือ นักเรียนระดับ ม.ปลาย แต่ก็มี เด็ก ม.ต้น สนใจมาขอเข้าค่ายด้วยทุกครั้ง เพราะเดี๋ยวนี้เด็ก ม.ต้น บางกลุ่มก็มีความใฝ่รู้และอยากค้นหาตัวเองแล้ว การเข้าค่ายจึงเป็นอีกช่องทางที่เด็กจะมาตามหาทางเดินว่า เมื่อเรียนจบ ม.ต้น แล้วจะไปทางไหนต่อดี จะเรียนสายอาชีพ หรือ จะเรียนสามัญ ไปสายวิทย์ หรือ สายศิลป์
เรียนสายสามัญควบสายอาชีพที่เรียกว่า ทวศึกษา ก็สามารถทำได้   แม้แต่จะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้เช่นกัน เพราะทุกค่ายที่เราจัดนอกจากจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามที่เด็กสนใจแล้ว เราได้จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการเรียนหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ และผู้ประกอบอาชีพจากสายอาชีพต่าง ๆ มาให้คำแนะนำเด็ก ๆ ด้วย หรือบางค่ายก็จะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สลับหมุนเวียนมาให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เช่นกัน   


     
 “ทุกวันนี้ โรงเรียนอาจจะไม่มีโอกาสจัดกิจกรรมลักษณะนี้ แต่ที่เราจัดนี่เป็นการจัดโดยมหาวิทยาลัย และจัดตามความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่ม โดยกิจกรรมหรือสถานที่ดูงานแต่ละค่ายก็อาจจะไม่เหมือนกัน ปรับไปเรื่อย ๆ อยู่ที่เด็กหรือผู้ปกครองต้องการให้โฟกัสไปทางไหน บางค่ายก็เป็นค่ายศิลปวัฒนธรรม บางค่ายก็เป็นเวิร์กชอปการโรงแรมการท่องเที่ยว บางค่ายก็จะเป็นเรื่องการแปรรูปอาหาร ค่ายเกษตร หรือบางค่ายก็เป็นจิตอาสาเพื่อทำประโยชน์ให้ชาวบ้าน เรียกว่า เป็นการจัดค่ายแบบบูรณาการตามความต้องการของผู้เรียน เป็นค่ายที่บูรณาการผสมผสานทุกอย่าง หลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็นค่ายเต็มรูปแบบ ที่ตอบโจทย์ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนได้ด้วย เพราะเรามีกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้ศึกษาจังหวัดอื่น ๆ และจะได้เจอเพื่อนใหม่ ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน เป็นต้น”อาจารย์วิลาวัณย์กล่าวพร้อมกับย้ำว่าค่ายที่จัดผ่านมาแล้ว บางส่วนก็เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดงบประมาณให้ บางส่วนผู้ปกครองก็รวมตัวกันมาให้เราจัด ซึ่งต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ 


          
จากที่ได้ร่วมสังเกตการณ์ก็มีโอกาสคุยกับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้  ซึ่งมี 2 กลุ่ม กลุ่มใหญ่เป็นพี่ ม.ปลายเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุง ขณะที่อีกกลุ่มเป็นน้อง ม.ต้น จากจังหวัดระยอง ต้องยอมรับว่า เด็ก ๆ เป็นกลุ่มที่ใฝ่รู้ สนใจและร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะน้องเล็ก ๆ ที่ถามไปว่าทำไมถึงสมัครมาเข้าค่าย คำตอบที่ได้ คือ ขอมาเอง อยากมา อยากเรียนรู้  พ่อแม่ไม่ได้บังคับถือเป็นอีกรูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียน ที่วันนี้ต้องมีกิจกรรมเสริมแบบผสมผสาน เพราะนอกจากการเรียนเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อน อีกทั้งกิจกรรมลักษณะนี้ยังเป็นอีกช่องทางที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเอง เพื่อวางเส้นทางเดินในอนาคตได้ด้วย 
                                                         

 อรนุช วานิชทวีวัฒน์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43