อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

"ครูโอ๊ะ"ปลื้มพลังภาคีเครือข่าย

“กนกวรรณ” ปลื้มพลังภาคีเครือข่ายช่วยร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

วันนี้ (16 ก.ย.) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมือง ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกคนมีความสำคัญอย่างมาก ในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปด้วยดี และพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันมาโดยตลอด

“กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการร่วมจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ในฐานะผู้กำกับดูแล สำนักงาน กศน.ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43