อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สพฐ.จัดปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผุด กิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ เน้นให้เด็กทดลองอาชีพที่สนใจตามความถนัด จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

วันนี้ (16 ก.ย.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ แจ้งโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวเองในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยให้นักเรียนได้สัมผัสและทดลองทำงานที่ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานทำ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาตัวเอง รวมถึงโรงเรียนยังได้แนะแนวพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคตให้เด็กได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ด้านอาชีพของเด็กได้อย่างเต็มตามความถนัด และความพร้อมของโรงเรียน และเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้วย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีงานทำ มีอาชีพสู่การปฎิบัติ และให้สอดคล้องกับนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 สพฐ.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำแบบวัดแววความถนัดทางอาชีพ ซึ่งเหมือนเป็นประตูบานแรกในการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง โดยมีนักเรียนกว่า 2 ล้านคนได้ทำแบบวัดแววความถนัดของตัวเองและรู้ถึงความถนัดของตนเองในแต่ละด้านมากขึ้นด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 53