อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

สพฐ.จัดปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผุด กิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ เน้นให้เด็กทดลองอาชีพที่สนใจตามความถนัด จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

วันนี้ (16 ก.ย.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ แจ้งโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวเองในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยให้นักเรียนได้สัมผัสและทดลองทำงานที่ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานทำ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาตัวเอง รวมถึงโรงเรียนยังได้แนะแนวพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคตให้เด็กได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ด้านอาชีพของเด็กได้อย่างเต็มตามความถนัด และความพร้อมของโรงเรียน และเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้วย

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีงานทำ มีอาชีพสู่การปฎิบัติ และให้สอดคล้องกับนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 สพฐ.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำแบบวัดแววความถนัดทางอาชีพ ซึ่งเหมือนเป็นประตูบานแรกในการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง โดยมีนักเรียนกว่า 2 ล้านคนได้ทำแบบวัดแววความถนัดของตัวเองและรู้ถึงความถนัดของตนเองในแต่ละด้านมากขึ้นด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 51