อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เคลียร์ให้ชัดบทบาท ศธภ.-ศธจ.-สพท.

รองปลัด ศธ.เผย ขอเวลาเคลียร์ห้ชัดบทบาท ศธภ.-ศธจ.-สพท. ชี้ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนเพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศเกิดประสิทธิภาพ จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 12.10 น.

วันนี้ (16 ก.ย.) ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างศธ. เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนการทำงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะบทบาทของศึกษาธิการภาค(ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) นั้น ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า รมว.ศธ.ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อให้มาทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของส่วนต่างๆให้ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีของ ศธภ. ศธจ. และ สพท. ซึ่งที่ผ่านมาจะถูกมองว่า ทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่ แต่จริงๆ แล้วแต่ละฝ่ายจะมีบทบาท หน้าที่ และภาระงานของตนเองที่ชัดเจน เพียงแต่ในทางปฏิบัติเวลาทำงานอาจมีความรู้สึกว่างานทับซ้อนกันบ้าง แต่จริงๆ ก็ไม่ซ้ำซ้อน ดังนั้น จึงต้องมาทำความเข้าใจสื่อสารให้ตรงกัน

รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า รมว.ศธ.มอบให้มาดูว่าบทบาทของ ศธจ. ศธภ. ซ้ำซ้อนกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) หรือ สพท.หรือไม่ ซึ่งถ้าจะอธิบายง่าย ๆ คือ ศธจ. ศธภ.มีหน้าที่เติมเต็ม ส่วนองค์กรหลัก ก็ยังทำให้ที่หลักในการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองไป ศธจ. ศธภ.มีหน้าที่ประสานเพื่อตอบโจทย์ของบริบทและตอบโจทย์ของพื้นที่ ท้องถิ่น จังหวัด ชุมชน สังคม โดย ศธภ.จะทำงานสอดคล้องกับที่รัฐบาลที่แบ่งพื้นที่กลุ่มจังหวัดมา โดยแต่ละกลุ่มก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่แตกต่างกันตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละกลุ่ม

“ ณ เวลานี้ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการปรับระบบ บทบาท ของแต่ละส่วนให้มีความชัดเจน ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนเพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศเกิดประสิทธิภาพ แต่ก็อาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันจนถึงขั้นคิดกันว่า อาจจะไม่มี ศธจ. กับ ศธภ.แล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมาทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้การดูแลการศึกษาให้คนทุกกลุ่ม ทุกระดับ ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ไม่เกิดความซ้ำซ้อน โดย สพฐ. ก็มี สพท.ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ก็มีอาชีวศึกษาจังหวัด(อศจ.) ดูแลการอาชีวศึกษา ขณะที่ ศธจ. ศธภ. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานช่วยเหลือเพื่อดูแลและเก็บตกให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับ ทุกประเภท การศึกษาเอกชน การศึกษานอระบบ ศธจ. ศธภ.ไม่ได้ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนแต่ทำหน้าที่ประสานทั้งภายในและนอกกระทรวง เพื่อให้เกิดการบูรณาการพัฒนาคนในพื้นที่ ซึ่ง คณะกรรมการที่ ปลัด ศธ.เป็นประธาน จะต้องดูแลบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน วางกรอบความคิด การทำงานนี้”ดร.อำนาจ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    65%
  • ไม่เห็นด้วย
    35%

บอกต่อ : 43