อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

"สุวิทย์"ฝากมศวเป็นต้นแบบผลิตครูศตวรรษที่ 21

“สุวิทย์”ตรวจเยี่ยมมศว ฝากการบ้านเป็นต้นแบบการผลิตครูศวรรษที่21 และให้กลุ่มราชภัฏ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.28 น.

วันนี้(12ก.ย.) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ประสานมิตร  ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโดยมีรศ.ดร.สมชายสันติวัฒนกุลอธิการบดีมศวพร้อมผู้บริหารนิสิตและบุคลากรต้อนรับโดยดร.สุวิทย์กล่าวว่าจากที่ตนได้รับฟังการดำเนินงานของมศวพบว่าภาพใหญ่มีความน่าสนใจมากเนื่องจากมีความสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีและยังตอบรับอว. เรื่องการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้วยซึ่งต้องยอมรับว่ามศวพัฒนามาจากรากที่ลึกมากในด้านการสร้างครูด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์และต่อมาก็มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และด้านสุขภาพการแพทย์มาควบคู่อีกทั้งยังมีเรื่องการสร้างนวัตกรรมต่างๆด้วยซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสเน่ห์ในการสามารถสร้างสมดุลระหว่างความเป็นศิลปะและความเป็นวิทยาศาสตร์และมศวมี2 เรื่องที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นต้นแบบได้คือ1.การค้นหาตัวเองทำให้มหาวิทยาลัยมีจุดเน้นจุดเด่นเฉพาะตัวและตอบโจทย์ประเทศได้ 

ดร.สุวิทย์กล่าวต่อไปส่วนที่2 . เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่ตนฝากให้มศวเป็นตักศิลาต่อไปโดยทำหน้าที่ในการสร้างครูสร้างครูของครูสร้างครูในศตวรรษที่21 ผ่านการทำวิจัยเชิงระบบในเรื่องของการจัดการศึกษาการเรียนรู้และการสร้างครูในศตวรรษที่21 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเราสามารถกำหนดนโยบายการศึกษาและกระบวนการการเรียนรู้ในอนาคตได้ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินอยู่อย่างสมเหตุสมผลซึ่งตนก็ได้ฝากให้มศวไปขับเคลื่อนนอกจากนี้ตนมีความตั้งใจที่จะให้มศวเป็นต้นแบบในการผลิตให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เนื่องจากภารกิจหลักมรภ.ข้อหนึ่งของมรภ. คือเรื่องการผลิตครูและหากมรภ.ทั้ง38แห่งสามารถผลิตครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่21 ได้อย่างสมบูรณ์และมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีพอตนเชื่อว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเพราะมรภ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นการที่ทำให้ประชาชนอยู่รักพื้นที่ติดพื้นที่พัฒนาท้องถิ่นและมีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากคนในเมืองได้ก็จะไม่เกิดปัญหาครอบครัวแหว่งหรือการเข้ามาหางานในเมืองเพราะตนเชื่อว่าการกระจายโอกาสอำนาจความมั่งคั่งต้องเริ่มจากการกระจายองค์ความรู้

“ผมเห็นว่ากลุ่มมรภ.จะต้องเป็นเสาหลักของพื้นที่ขณะนี้ภารกิจของมรภ.ค่อนข้างที่จะกระจายดังนั้นมรภ.จะต้องผนึกกำลังกันและหนึ่งในตักศิลาอยู่ที่มศวซึ่งทั้ง2 หน่วยงานจะต้องทำความร่วมมือกันอย่างแนบแน่นทั้งเรื่องการสร้างคนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการศึกษาสร้างความร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดพลังในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าโดนชยจะเริ่มในทันทีเร็วๆนี้ผมจะไปเยี่ยมกลุ่มมรภ. พร้อมกับอธิการบดีมศวเพื่อที่จะมานั่งหารือรร่วมกัน”รมว.อว.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 44