อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

ประเดิม วทษ.เลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย

‘คุณกัลยา’ สั่ง วทษ.ทั่วประเทศ นำร่องเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.38 น.

วันนี้(12 ก.ย.) คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการเป็นประธานการแถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยการประมง "ปลอด 3 สารเคมีอันตราย" ว่า ปัจจุบันโรคภัย ไข้เจ็บมีค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะมาจากทางอาหาร สิ่งแวดล้อม หรือการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้คนทั่วไปหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น วษท.และวิทยาลัยประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นสถานสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตร และสร้างเกษตรกรในอนาคต ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องทำความรู้และวิธีการทำเกษตรที่ถูกต้อง ไปสร้างผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาหารปลอดภัย ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ผลิตอาหารสุขภาพ

“ในฐานะที่กำกับดูแล วษท.และวิทยาลัยประมง จำนวน 47 แห่ง ได้หารือในประเด็นนี้และเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันเกษตรจำนวนมาก ใช้ 3 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไฟริฟอส ในหลายพื้นที่ เพื่อใช้ผลิตอาหาร ดังนั้นต่อไปนี้ วษท.และวิทยาลัยประมงทั้ง 47 แห่ง จะนำร่องและเป็นต้นแบบเลิกใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นต้นแบบและถือเป็นมาตรฐานการทำงานในอนาคต หวังให้ประเทศมีชื่อเสียงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เห็นความสำคัญ ความปลอดภัย ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ โดยเริ่มดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากเรื่องนี้ประสบความจะขยายผลต่อยอดให้ความรู้กับชุมชน เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบของ วษท.ต่อไป” คุณหญิงกัลยา กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34