อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

สภาครูฯยื่น 5 ข้อให้เสมา1 เร่งปฎิรูการศึกษา

สภาครูฯพบเสมา 1 เสนอ 5ข้อเร่งเดินหน้าปฎิรูปการศึกษาและควรเร่งเคลียร์ทุกปัญหาที่คาใจครู อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.23 น.

ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ ประธานสภาครูแห่งประเทศไทย (สคท.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ ทาง สคท.ได้เข้าพบนายนัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งรู้สึกพอใจกับท่าทีและแนวคิดในการทำงานของรมว.ศึกษาธิการ โดย key word สำคัญที่แสดงให้เห็นว่ารมว.ศึกษาธิการมีความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครู เช่น เรื่อง ใบประกอบวิชาชีพเป็นการบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของวิชาชีพครู เรื่องปัญหาของการบริหารงานที่ยังมีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงานและ เรื่องปัญหาคาราคาซังที่จะต้องแก้ไขให้ได้แม้จะมีอุปสรรคต่างๆ อย่างไรก็ตามสคท.มั่นใจว่ารมว.ศึกษาธิการจะสามารถปฎิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแน่นอน

ดร.องค์กร กล่าวต่อไปว่า สภาครูมีข้อเสนอให้รมว.ศึกษาธิการ เดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาและสานต่อ5 เรื่องคือ1.เร่งเสนอให้คณะรัฐมนตรี( ครม.) แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) ชุดที่2 2.เร่งแก้ไขปัญหาการบริหารงานในคุรุสภาและ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ให้ฟื้นกลับมาเป็นสภาของครูโดยเร็ว 3.ให้เร่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งได้ครบวาระไปแล้วโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูในส่วนภูมิภาค4. ให้จัดตั้งกองทุนเสริมสร้างคุณภาพครู ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาโครงการพัฒนาครูในรูปแบบคูปองครูในระยะยาวต่อไปและ5.ให้เร่งปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่มีปัญหาในขั้นตอนของกฤษฎีกา เพื่อเร่งส่งเข้าสภาฯเพื่อพิจารณาให้เป็นกฎหมายโดยเร็ว เพื่อให้การปฎิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาฉบับต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับได้เดินหน้าได้ต่อไป และต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ครบทุกภาคส่วน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    21%
  • ไม่เห็นด้วย
    79%

บอกต่อ : 49