อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ศน.จัดธรรมะสัญจรปลูกป่าโกงกาง

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 18.47 น.

วันนี้(13 ส.ค.)นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กล่าวว่า นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบให้ตนเป็นประธาน กรมการศาสนาจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร  ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562  ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 ส.ค.2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

“การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล  รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้มีจิตอาสาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการปลูกป่าโกงกางนี้อยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) ที่เป็นการปลูกต้นโกงกางด้วยวิธีพิเศษ คือ ปลูกต้นโกงกางลงในท่อใยหินแบบยกพื้น ฝังท่อใยหินลงบนพื้นทะเล เพื่อป้องกันและเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้จึงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพันกับธรรมชาติของท้องทะเล ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม”นายสำรวยกล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42