อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

"สุวิทย์"เน้นมรภ.ต้องทำวิจัยเชิงระบบเพื่อท้องถิ่น

“สุวิทย์” มอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรค ทปอ.มรภ. ย้ำมรภ.ต้องทำวิจัยเชิงระบบมากขึ้น เน้นผลิตครูคุณภาพ พร้อมให้ตั้งคณะทำงาน 4 ชุดรวบรวมปัญหา-ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมรภ. อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.28 น.

วันนี้ (13 ส.ค.) ที่อาคารอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รมว.อว. ได้มอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.)  ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เป็นกลุ่มสำคัญในการผลิตครูของประเทศ  ซึ่งการผลิตครูจะต้องเน้นคุณภาพและมรภ.ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วย   ขณะเดียวกันมรภ.มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนอยู่แล้ว  ตนจึงอยากให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีศาสตร์ของพระราชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ดังนั้นมรภ.จะต้องดูว่าจะนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างไร รวมถึงต้องช่วยทำข้อมูลท้องถิ่น เพื่อให้รัฐบบาลนำไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศด้วย เพราะมรภ.น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นมากที่สุด


ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า  มรภ.ต้องมีการทำวิจัยมาก โดยทำงานวิจัยในเชิงระบบมากขึ้น และทำอย่างต่อเนื่อง   เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ท้องถิ่น ที่จะนำไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาความยากจนของชุมชน  สังคม  การมีงานทำ  การสร้างรายได้ในชุมชน ความมั่งคงของสังคม และทำให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นต้น   อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีคนบอกว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยมากเกินไป และควรที่จะปิดลงครึ่งหนึ่ง แต่ตนเห็นว่าไม่ใช่การแก้ปัญหา  แต่จะเป็นโอกาสมากกว่าที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะ มรภ. ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วต้องมาดูว่าจะมีการเพิ่มทักษะให้แก่คนในท้องถิ่นรวมถึงผู้สูงวัยไม่เฉพาะอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ต้องเข้าไปช่วยผู้ที่จะอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วย  ตนเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการตั้งโรงเรียนคนสูงวัยในชุมชน  ทั้งนี้ตนขอให้ทางมรภ.ไปตั้งคณะทำงาน 4 ชุด เพื่อมาดูเรื่องสำคัญของมรภ.ที่ต้องการให้อว.ช่วยผลักดัน คือ 1.การผลิตครูในภาพรวม 2. การบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นั้นมรภ.จะต้องทำอะไรบ้าง 3.  ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องเร่งแก้ไข และ4 เรื่องหลักสูตรและการปลดล็อกต่าง ๆคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 34