อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ครูอาชีวะฝากการบ้านรัฐมนตรี

ประธานสมาพันธ์เครือข่ายอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ฝากการบ้าน รมว.ศึกษาธิการ แก้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กรณีให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้ใช้คำว่า “ครูใหญ่” จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.43 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) นายธีรพัฒน์ คำคูบอน ประธานสมาพันธ์เครือข่ายอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งได้เชิญองค์กรครูต่าง ๆ มาร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติเสนอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ช่วยดูแลปัญหาต่าง ๆ  ได้แก่ กรณี ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ใช้คำว่า“ครูใหญ่” , กรณีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค. ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 7/2558  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ สกสค. และ คณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ ไปแล้ว ก็ควรมาดำเนินการสรรหาคณะกรรมการทั้ง 3 คณะให้เรียบร้อย รวมถึงการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และผอ.องค์การค้าฯ ด้วย

นายธีรพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีกรณีการปฏิรูปการศึกษาในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาก็ยังไม่ถึงนักเรียนเลย มีแต่การปฏิรูปโครงสร้างซึ่งทำให้มีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นมาจำนวนมาก ทั้งที่เนื้อแท้ของการปฏิรูป คือ ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ถึงเด็กอย่างแท้จริง ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่ รมว.ศึกษาธิการให้นโยบายไว้แล้ว , เรื่องสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่ง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ประกาศตั้งแต่ปี 2551 แต่วันนี้สถาบันทั้ง 23 แห่ง ยังไม่มีผู้อำนวยการและคณะกรรมการตัวจริงเลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44