อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

"มาดามโอ๊ะ" ฟิตลุยสางปัญหารร.เอกชน

รมช.ศึกษาธิการ ฟิต ลุยสางปัญหาโรงเรียนเอกชน พร้อมส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็กไทย เล็งนำร่องโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ ให้เด็กต้องพูดภาษาอาเซียน จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งแบ่งงานให้ตนรับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้น  ขณะนี้ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนงานไว้แล้ว ซึ่งในวันที่ 22 ก.ค.จะประชุมหารือกับสมาคมการศึกษาเอกชนและหน่วยงานการศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้องว่าสภาพปัญหาของโรงเรียนเอกชนขณะนี้คืออะไร และเรื่องใดที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนจะทำงานแบบเชิงรุก เน้นบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาทราบดีว่าโรงเรียนเอกชนกำลังประสบปัญหาวิกฤตทำให้ต้องปิดตัวไปจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการศึกษาอนุบาล 3ปี ทับซ้อนกับโรงเรียนเอกชน ตนจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และวางแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

“เราทราบดีว่างานการศึกษามีเรื่องใดบ้างที่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งพร้อมรับฟังทุกความเห็น แต่ขณะเดียวกันก็จะลงพื้นที่เพื่อดูข้อเท็จจริงด้วยว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมีมากน้อยแค่ไหนด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า นอกจากนี้ตนมีแนวคิดอยากจะส่งเสริมเรื่องการใช้ภาษาของเด็กไทย โดยเฉพาะภาษาอาเซียน เนื่องจากพบว่ามีเด็กแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเรียนรู้ภาษาไทยได้เก่ง ดังนั้นตนเตรียมที่จะนำร่องการส่งเสริมภาษาอาเซียนในโรงเรียนที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มที่โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ก่อนเป็นอันดับแรก  เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนของประเทศเพื่อนบ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงจะหารือกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.ในการปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาด้วย เนื่องจากได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการมาว่า เด็กอาชีวะยังขาดทักษะวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43