อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ทปอ.ฟันธงรูปแบบทีแคส63สิงหาคมนี้

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นัดถก สถาบันอุดมศึกษา 91 แห่ง ฟันธง รูปแบบทีแคส 63 เดือนสิงหาคมนี้ จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.40 น.

วันนี้ (22 ก.ค.) รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ก.ค.นี้ ทางทปอ. ได้เชิญสถาบันอุดมศึกษา 91 แห่งที่เข้าร่วมในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 มาประชุมเพื่อรายงานข้อมูลเชิงลึกจากการดำเนินงานทีแคส 62 เช่น อัตราการแข่งขันเป็นอย่างไร สาขายอดนิยมมีอะไร พฤติกรรมของผู้สมัครที่ผ่านมาเป็นอย่างไร การสละสิทธิเป็นอย่างไร เพราะมีพฤติกรรมการสละสิทธิ เช่น มีการยืนยันผลการคัดเลือกวันนี้แต่อีกวันเมื่อจะให้ยืนยันการสละสิทธิก็สละสิทธิเลย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ซึ่งเราสามารถจะบ่งบอกพฤติกรรมของเด็กได้ จากที่คาดว่าเด็กจะสละสิทธิทีแคสบางรอบจำนวนมาก แต่พฤติกรรมเด็กไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เป็นเพียงการคาดการณ์ของทปอ.เท่านั้น หรือการที่เราคิดว่าเด็กจะสมัครทีแคสทั้ง 5 รอบมากที่สุด แต่ผลปรากฏว่าเด็กสมัครทีแคสรอบเดียวแล้วจบมากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่ทปอ.อยากจะคุยให้ทางสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทีแคสได้รับรู้

“เมื่อทปอ.ได้วิเคราะห์ข้อมูลทีแคส 62ให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบแล้ว จากนั้นก็จะบอกถึงข้อเสนอหรือโมเดลการดำเนินการของทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 ว่าคณะกรรมการดำเนินการทีแคส มีแผนจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งจะรับฟังข้อเสนอของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆด้วย จากนั้นในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการทีแคส จะประชุมกันและฟันธงได้ว่าทีแคส 63 จะดำเนินการอย่างไร และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วทางทปอ.จะได้ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบต่อไป”  รศ.เพ็ญรัตน์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น