อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

วธ.ชวนชาวพุทธร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วธ.เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 62 พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.46 น.

วันนี้(11 ก.ค.) ที่ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมเขต สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธี 

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศระหว่าง วันที่ 11 – 17 ก.ค.2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
       
โดยใน ส่วนกลาง ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันนี้และจะนำเทียนพรรษานี้ไปถวายวัดในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค. โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้  1. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดอุทัยธาราม 5. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดพรหมวงศาราม 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่วัดกุนนทีรุทธาราม 7. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่วัดเทพลีลา 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่วัดพระไกรสีห์ (น้อย) 9. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่วัดสิริกมลาวาส 10. กรมการศาสนา ที่วัดลาดพร้าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 300