อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

พบหนังสือบาลีฯอักษร'อริยกะ' สมัยร.4เล่มเดียวในโลก!

“พระศากยวงศ์วิสุทธิ์” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ เผย พบหนังสือบาลีไวยกรณ์อักษร“อริยกะ” เล่มเดียวในโลก ที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาของออสเตรีย “สมเด็จพระวันรัต” มอบให้แปลและพิมพ์เผยแพร่ พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น.

การค้นพบหลักฐานครั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยในครั้งนี้ ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค. โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า เมื่อประมาณปี 2558 ได้รับข้อมูลจากนายปีเตอร์ สกีลลิ่ง ผู้เชียวชาญด้านภาษาบาลี และอาจารย์สอนด้านภาษาบาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า มีหนังสือที่พิมพ์ด้วยอักษรอริยกะ ซึ่งเป็นตัวอักษรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคิดค้นขึ้น เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรฯ เพื่อใช้ในการอ่านภาษาบาลี โดยนายปีเตอร์ ระบุว่า พบหนังสือดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวมาตนจึงเริ่มศึกษาข้อมูล และพบว่าหนังสือที่พิมพ์ด้วยอักษรอริยกะปัจจุบันพบอยู่เพียง 3 เล่มเท่านั้น ที่วัดบวรฯ คือ พระปาฎิโมกข์ สวดมนต์ และคาถาธรรมบท ซึ่งได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดบวรฯพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ตนได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส และกรุงวาติกัน ประเทศอิตาลี จึงเป็นโอกาสให้ไปตามหาหนังสืออักษรอริยกะที่ถูกค้นพบที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงเวียนนาด้วย ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลคาดว่าน่าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาของออสเตรีย และได้พบกับผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งยืนยันว่ามีหนังสืออักษรอริยกะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯจริง โดยมีการเก็บรักษาไว้กว่า 136 ปีแล้ว แต่เนื่องจากวันที่เดินทางไปเป็นช่วงวันหยุด ทางผอ.พิพิธภัณฑ์ฯจึงจะทำการสแกนหนังสืออักษรอริยกะทุกหน้าส่งอีเมล์กลับมาให้ตน ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลลจากทางผอ.พิพิธภัณฑ์ฯแล้ว จึงได้ศึกษาต่อ พบว่า หนังสืออักษรอริยกะที่พบที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาของออสเตรีย มี 2 เล่ม โดยเล่มหนึ่งเป็น คาถาธรรมบท เป็นเล่มเดียวกับที่ถูกค้นพบที่วัดบวรฯ ส่วนอีกเล่มเป็นหนังสือเกี่ยวกับบาลีไวยากรณ์ ซึ่งยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน นับว่าเป็นหนังสือบาลีไวยากรณ์อักษรอริยกะเล่มเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก และคาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นต้นแบบของการแต่งตำราบาลีไวยากรณ์ของประเทศไทยด้วย โดยหลังจากได้รายงานเรื่องหนังสือดังกล่าวต่อ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ ท่านได้ให้ทำการแปลและตีพิมพ์ เพื่อเป็นการรักษาต้นฉบับไว้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลจากทางพิพิธภัณฑ์ฯด้วยว่า หนังสือทั้ง 2 เล่มดังกล่าว ได้รับบริจาคมาจากนายอันตน เปเยอร์ นักเดินทางชาวออสเตรีย ซึ่งเคยมาบวชเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยเมื่อปี 2421 และปี 2426 นายอันตน เปเยอร์ ได้เดินทางกลับออสเตรีย พร้อมกับคัมภีร์ และสิ่งของต่างๆที่ได้รับมาระหว่างการทำงาน และบวชในประเทศไทย จึงได้นำไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ในประเทศออสเตรีย จนทำให้นายอันตน เปเยอร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศออสเตรียด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 55