อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มก.ตั้งเป้านิสิตทุกคนเป็นแบบอย่างใช้ดิจิทัล

“จงรัก” แนะดึงวัยทำงาน เพิ่มทักษะ และยกระดับคุณภาพ ตั้งเป้านิสิตทุกคนเป็นแบบอย่างใช้ดิจิทัลมีประสิทธิภาพ พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.

วันนี้ (26 มิ.ย.)ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน ได้มีการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ Digital Education and Learning for the Future โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. กล่าวว่า ดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเกิดจากดิจิทัลเป็นสาเหตุหลัก อย่างเช่น คนไม่เดินถนนแล้ว อยู่บ้านสั่งของผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้นโลกดิจิทัลจะเข้ามาอย่างแน่นอน อีกไม่นานการเรียนผ่านระบบดิจิทัลจะเข้ามา และผู้เรียนจะไม่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้ว  ดังนั้นมหาวิทยาลัยไทยคงต้องมาช่วยกันคิด ว่าองค์ความรู้ใดของประเทศที่ไม่สามารถค้นหาได้จากระบบออนไลน์ ต้องดึงมาใช้และพัฒนาหลักสูตรแบบใหม่ รวมถึงสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วย

ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา มก.สามารถดำเนินงานได้ดีทุกภารกิจ แต่ทุกภารกิจต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ว่ามก.จะไม่ใช่มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ แต่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในใจคน อีกทั้งปีนี้มีเด็กเลือกเข้าศึกษาต่อ มก. จำนวน 17,000 คน ถือว่าเยอะมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส  ประจำปีการศึกษา 2562 ส่วนโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ก็พบว่ามีผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวนกว่า 700 คน ซึ่งมากขึ้นจากเดิมเป็น 2 เท่า เนื่องจากสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม มก. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 12 ปี ว่า จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมศาสตร์ของแผ่นดิน โดยการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล การพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรักษาหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 
“ นอกจากนี้ มก. ยังมุ่งสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย ได้เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพให้เท่าทันต่อความเป็นไปของโลก  ปรับการเรียนในรูปแบบภาคบังคับ เป็นการเรียนที่เกิดจากการอยากรู้ อยากเป็น อยากทำ เพราะไม่มีอะไรสำเร็จรูป ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราสามารถสอนให้นิสิตสามารถคิดได้ตลอดเวลา เพื่อทันโลกอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันจำนวนประชากรในวัยเรียนลดลง มีเด็กเข้าระบบ ทีแคส เพียง 2 แสนคน ที่นั่งมหาวิทยาลัยจำนวนมาก   สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือคนในวัยทำงาน ที่มีประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งไม่ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะ ยกระดับคุณภาพคนกลุ่มนี้ โดยกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ตื่นตัว และ อยากจะเข้ามาสู่ระบบมหาวิทยาลัย และระบบออนไลน์จะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ผมคิดหากเราต้องการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เราจะต้องสร้างเครือข่ายกับประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึงต้องทำหลักสูตรให้มีความเป็นสากล ทำหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ ผมอยากให้ มก.เป็นตัวอย่าง นิสิตทุกคนสามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยก็จะต้องเป็นดิจิทัล”ดร.จงรัก กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29