อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

มวล.ปรับสหกิจศึกษาจาก4เป็น8เดือน

มวล.พร้อมปรับเวลานักศึกษาออกปฎิบัติการสหกิจศึกษาจาก 4 เป็น 8 เดือน หลังพบเด็กจบยังไม่ชำนาญงาน ทำให้ผู้ประกอบการต้องมาเสียเวลา ประเดิมใช้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 62 ส่วน"อรสา"ย้ำสหกิจศึกษาทำให้บัณฑิตไทยมีคุณภาพ พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.48 น.

วันนี้ (12 มิ.ย.)ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้  มวล.ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาของมวล.ถือเป็นภารกิจสำคัญและจากการได้รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการพบว่าบัณฑิตบางส่วนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วยังไม่ชำนาญในการทำงาน  อีกทั้งยังต้องไปฝึกเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเสียเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือน ซึ่งจะเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะทำให้บัณฑิตมีความชำนาญมากขึ้น ตอบสนองผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
 
ด้านดร.อรสา ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  กล่าวว่า โครงการสหกิจศึกษาถือเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทำให้บัณฑิตมีศักยภาพพร้อมทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 19,000 แห่ง ซึ่งในเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดสหกิจศึกษาไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่านสหกิจศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษายังเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมาย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    52%
  • ไม่เห็นด้วย
    48%

ความคิดเห็น