อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

กพด.ลดเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคได้จริง

โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลดความเหลื่อมล้ำทุกด้านได้จริง กศน.ประชุมครู ศศช.ลุยงานตามแผนระยะที่ 5 พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.59 น.

วันนี้ (12 มิ.ย.)ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง “ (ศศช.)โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครู ศศช. และภาคีเครือข่าย กว่า 1,700 คน เข้าร่วม

ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า กว่า 30ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่เป้าหมายได้มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาระยะที่ 5 พ.ศ.2560-2569 ดำเนินการในพื้นที่ ศศช.สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา รวม 5 จังหวัด

ดร.ศรีชัย กล่าวต่อไปว่า ปีนี้ กศน.เน้นให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ๆกศน.ไม่สามารถจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้ทุกวัน ส่วนพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียรก็จะใช้ระบบสื่อออฟไลน์ หรือ ขอความอนุเคราะห์ใช้สัญญาณร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ครู ศศช.มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูให้สนองงานตามแผนพัฒนาฯต่อไป

ด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า จากการนำเสนอผลงาน ของ ศศช.ต่างๆพบว่า เป้าหมายการดำเนินโครงการทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การให้โอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ การงานอาชีพ จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมมือกันนั้นมีการพัฒนาไปการจัดการเรียนการ ศศช.ไปมาก โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางด้านต่างๆ และแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นมาก

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67