อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

"สุเทพ" ให้ตัวเอง 7 คะแนน 2 ปีนั่งอาชีวะ

เลขาธิการ กอศ.ประเมินให้คะแนนตัวเอง 7 คะแนน 2 ปีนั่งบริหารงานอาชีวศึกษา ชี้ ยังต้องมีการพัฒนาความรู้อีกมาก จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.15 น.

วันนี้ (20 พ.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ตนได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นระยะเวลาเกือบ 2ปีนั้น  ตนอยากประเมินตัวเองในการทำงานเต็ม 10 คะแนน ให้ 7 คะแนน เพราะมองว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ซึ่งการทำงานอาชีวศึกษาทำให้ตนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ซึ่งจะนำไปต่อยอดในงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้เป็นอย่างมาก  ส่วนอีกด้านคือ ด้านเจตคติที่พบว่ามีวัฒนธรรมองค์กรทำงานอดทนและไม่มีเรื่องทุจริต โดยมีการขับเคลื่อนงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และสุดท้ายคือด้านการฝึกปฎิบัติ ส่งผลให้รู้ว่าการทำงานด้านอาชีวะต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากพื้นที่และนำมาแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดบกพร่อง อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ในระยะเวลา 4 เดือนในตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ.ตนจะฟังเสียงสะท้อนจากระดับพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาภาพรวมการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
             
ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับภาพรวมการรับนักศึกษาของวิทยาลัยสังกัดสอศ.นั้น การดำเนินการจะเสร็จสิ้นในวันที่ 10 มิ.ย.2562 แต่ตนเชื่อว่าเป้าหมายเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพต่อผู้เรียนสายสามัญเป็น 45 ต่อ 55 จะมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอน อีกทั้งในอนาคตก็มั่นใจว่าเป็นไปได้แน่ที่จะเพิ่มเป็น 50 ต่อ 50 เพราะการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทำได้ดีทั้งการมีศูนย์ประสานงานการผลิตและกำลังคนของอาชีวศึกษา หรือการเรียนในรูปแบบทวิภาคี โดยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สามารถเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้มากขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 22