อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63เพิ่มรร.สอบ100%

บอร์ดกพฐ.ชงสพฐ.คิดแผนรับเด็กปี63 แนะจัดกลุ่มโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงสอบเข้าเรียน 100% กำหนดเพดานนักเรียนในโรงเรียน ไม่ให้แข่งขยายรับเด็กเพิ่มอัพเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.02 น.

 
วันนี้ (17 พ.ค.) ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปและกำหนดเป็นแผนแม่บท เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ทุกปี เช่น การรับนักเรียน 40 คนต่อห้อง รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ร้อยละ 60% เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการรับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่ควรบังคับโรงเรียนต้องรับเด็กในพื้นที่ 100% และ บางโรงเรียนอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดเขตพื้นที่บริการ โดยให้ทุกคนมีสิทธิสอบเข้าเรียน 100 % ทั้งหมด เราควรต้องแยกประเภทโรงเรียน เพื่อมีโอกาสในการพัฒนาเด็กที่มีศักยภาพให้เป็นเด็กเก่ง ส่วนโรงเรียนที่รับเขตพื้นที่บริการ ก็เพื่อให้เด็กไม่มีปัญหาของการเดินทางไปเรียน  ซึ่งเป็นคนละเป้าหมายกัน

“ ในอนาคตจะมีโรงเรียน  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก รับเด็กจากทั่วประเทศ เข้ามาเรียนโดยการสอบ 100% เช่นเดียวกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ถือเป็นโรงเรียนครีมที่จะรับเด็กเก่งๆ มาสร้าง และ กลุ่มสอง มีสัดส่วนการรับเด็กในเขตพื้นที่บริการเหมือนในปัจจุบัน  โดยจะต้องกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจน ทั้งจำนวนรับนักเรียนต่อห้อง ส่วนจะให้โรงเรียนไหนสอบเข้าเรียนได้ 100% โดยไม่มีการกำหนดเขตพื้นที่บริการ นั้น เป็นเรื่องที่ สพฐ.จะพิจารณา แต่โดยส่วนตัวผมเห็นว่าควรเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสตรีวิทยา รวมทั้งโรงเรียนประจำจังหวัด  เพราะเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพเด็กเก่งๆ เหมือนกับเรานำเพชรมาเจียระไน ส่วนผู้ปกครองก็ต้องมีการทำความเข้าใจ ว่า โรงเรียนที่สอบ 100% เป็นโรงเรียนที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กเก่งผู้ปกครองต้องเลือกว่า ต้องการให้ลูกตนเองเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมเช่นนั้น ก็ให้ลูกไปสอบ แต่ถ้าสอบไม่ได้ก็ยังมีโรงเรียนอื่นรองรับ” ดร.เอกชัย กล่าว

ประธาน กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กพฐ.ยังเห็นว่า ไม่อยากให้โรงเรียนรับเด็กจำนวนมากๆ เพื่อให้ตนเองได้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สพฐ.ควรมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนของโรงเรียน รวมทั้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวจากปัจจุบันที่จ่ายเงินอุดหนุนตามรายหัวเด็กนักเรียน  ก็มีการกำหนดให้โรงเรียนรับเด็กได้ จำนวน 1,200 คน ส่วนเด็กที่เกินมาจะได้รับเงินอุดหนุนน้อยลง หากใช้วิธีนี้จะทำให้โรงเรียนไม่ยอมรับเด็กเพิ่ม โรงเรียนจะมีคุณภาพมากขึ้น และจะทำให้เด็กกระจายไปยังโรงเรียนอื่นๆ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว กพฐ.จะเสนอให้ สพฐ.พิจารณา ซึ่งก็แล้วแต่ สพฐ.จะพิจารณา แต่ควรประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนโดยเร็ว เพราะหลักเกณฑ์บางอย่างมีข้อกำหนดว่าจะต้องประกาศล่วงหน้า 1 ปี.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

บอกต่อ : 64