อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

"สมคิด"เน้นอีอีซีบ่อเกิดการผลิตคน

"สมคิด"แนะมหา'ลัยต้องหาจุดยืนอีอีซี เพราะบ่อเกิดการผลิตคนสู่อนาคต ย้ำต้องผลิตบัณฑิตในสาขาต้องการ ขู่ผลิตไม่ตรงถูกตัดงบฯ ย้ำสถาบันอุดมศึกษาต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.17 น.

วันนี้ (15 พ.ค.) ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการแทน รมว. อว. และรักษาราชการรมว.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานประชุมหารือการสร้างบัณฑิตใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยดร.สมคิด กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจและยินดีมาทำงาน​ในตำแหน่ง​ที่ได้รับ​ โดยไม่คิดมาก่อน​ซึ่งจะใช้เวลาเท่าที่มีทำงานในสิ่งที่อยากทำคือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่​เพื่อกำลังคนในเขตพิเศษภาคตะวันออก​เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ตนเคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย​ นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย​ทำให้รู้ปัญหาอุดมศึกษาซึ่งปัญหางานวิจัย​ และ​ปัญหาต่างๆ​แต่จากนี้ต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรให้งานเดินหน้า​และขับเคลื่อนำไปอย่างลุล่วง​ อย่างไรก็ตามเมื่อตนมีเวลาน้อยอะไรที้ทำกันได้ เช่นเปิดงาน​เปิดตึกให้ทำกันไป​ส่วนงานไหนไม่สามารถ​ตกลงกันได้​ เป็นงานเร่งด่วนหรือมีข้อติดขัดเสนอปลัดอว.และมาหารือกับตน 

 
ดร.สมคิด  กล่าวต่อไปว่า  อีอีซีจะเป็นบ่อเกิดสำคัญในการผลิตกำลังคนไปสู่อนาคต  ดังนั้นมหาวิทยาลัยไหนยังไม่มีที่ยืนในจุดนั้นต้องไปเริ่มหาได้แล้ว  ไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบ  ขณะเดียวกันขอให้มหาวิทยาลัยได้เตรียมหลักสูตร ที่สอคคล้องกับโลกปัจจุบัน ไม่ใช่อยากสอนอะไรก็สอนได้ เพราะสำนักงบประมาณกำหนดไว้แล้วว่าจะสนับสนุนหรือจัดสรรงบให้สาขาไหนบ้าง   เพื่อจะได้ไม่มีใครตกงาน โดยหลักสูตรที่สอนนั้นให้มีทั้งสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์  หลักสูตรเดิมที่ดีก็ให้รักษาต่อไป    นอกจากนี้จะต้องมีหลักสูตรใหม่ๆด้วย แต่ถ้ามหาวิทยาลัยไหนออกนอกกรอบจะไม่ได้งบฯ ก็อย่ามาร้องหรือมาบ่น รวมทั้งไม่อยากให้มหาวิทยาลัยต้องมาแข่งขันกัน  แต่มหาวิทยาลัยจะต้องทำงานและร่วมมือกับภาคเอกชน ถึงจะสามารถผลิตกำลังคนที่พร้อมและสามารถทำงานได้  ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึ้น เพราะเราไม่สามารถที่จะผลิตเองได้ทุกสาขา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)จะต้องเน้นเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร บริการและการท่องเที่ยว ให้มีความหลายหลาย ไม่ต้องไปสอนบริหารแข่งกันคนอื่น ทำในสิ่งที่ควรทำ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนแปลง 


ด้านศ.นพ.อุดม คชินทร  อดีต รมช.ศึกษาธิการ กล่าวมอบแนวทางการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กล่าวว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขอให้ตนทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้สำเร็จ สิ่งที่อยากเสนอไม่ใช่แค่การสร้างบัณฑิ ตแต่รวมถึงอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  โดยเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดทำข้อมูลที่จะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ   คนจะต้องมีทักษะสมรรถะที่เหมาะสม  มีทักษะในการใช้ชีวิตและ ไม่ใช่เก่งอย่างเดียว  อย่างไรก็ตามเราตั้งเป้าจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่ชาตินี้คงเป็นไม่ได้ถ้าการศึกษาไม่เป็น 4.0 ด้วย สิ่งที่อยากย้ำคือ เราต้องคิดใหม่  รัฐบาลตั้งเป้าอว.ต้องพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับงานวิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้ได้ ตอนนี้มีการแข่งขันสูง ไม่แข่งไม่ได้ ลาว เขมรจะชนะเรา ตนรับไม่ได้ อาวุธที่ดีที่สุดคือคุณภาพ มีความรู้ให้ทันศตวรรษที่21 มีสมรรถนะ ใฝ่รู้ และคิดวิเคราะห์เป็น
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39