อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เตือนเด็กรอบคอบยืนยันสิทธิ์ทีแคส 2 ยอดรอบ3ล่าสุด8.9หมื่นคน

"พีระพงศ์"เผยยอดสมัครทีแคสรอบ 2 พุ่งหลายแสน เตือนเด็กรอบคอบยืนยันสิทธิ์ เปลี่ยนสาขาได้ 3 ครั้งเท่านั้น ส่วนยอดสมัครทีแคส 3 ล่าสุด8.9หมื่นคน พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.06 น.

วันนี้ (24เม.ย.)ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ทปอ. กำหนดให้คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2 โควตา ซึ่งสมัครโดยตรงที่สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ประกาศผลวันที่  24 เม.ย. 2562 ยืนยันสิทธิ์ วันที่  24 – 25 เม.ย.2562 และสละสิทธิ์ วันที่  26 – 27 เม.ย.2562  นั้น จากข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาส่งให้ทปอ. พบว่าในทีแคส รอบ 2 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 64 แห่ง สาขาที่เปิดรับ จำนวน 7,221 สาขา ผู้สมัคร จำนวน  357,212 คน และผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 73,561 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีผู้สมัครซ้ำคือผู้สมัครหนึ่งคนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขา และสามารถผ่านการคัดเลือกได้มากกว่า 1 สาขา
ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในการยืนยันสิทธิ์ที่แคสรอบ 2 ขอย้ำและฝากเด็กตัดสินใจเลือกสาขาให้ดี สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้รวม 3 ครั้ง ถ้ายืนยันสิทธิ์แล้ว การสมัครทีแคส รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งเปิดรับสมัครวันที่ 17-29 เม.ย. 2562 ที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว จะถือเป็นโมฆะ หากมีการกดยืนยันสิทธิ์ครบแล้ว 3 ครั้ง และระบบยังไม่ปิด หากเปลี่ยนใจไม่อยากเข้าศึกษาในสาขาที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว สามารถกด ไม่ใช้สิทธิ์ ได้ ซึ่งการไม่ใช้สิทธิ์ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์  สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1แฟ้มสะสมผลงาน  และได้กดสละสิทธิ์ไปแล้ว ขอให้ตัดสินใจให้รอบคอบว่าต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบ 2 หรือไม่ เพราะถ้าเปลี่ยนใจขอสละสิทธิ์ภายหลัง วันที่ 26-27 เม.ย. 2562 จะไม่สามารถไปสมัครรอบที่ 3 หรือรอบ 4ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นและรอบ 5 รับตรงอิสระได้อีกแล้ว
"ส่วนยอดการรับสมัครทีแคส รอบ 3 ข้อมูล ณ เวลา 17.48 น. วันนี้ มีผู้สมัครจำนวน  89,676 คน ยืนยันการสมัครแล้วจำนวน 65,491  ผู้ชำระเงินสะสม7 วัน  47,172 คน ขณะที่มีผู้ลงทะเบี
ฝยนในระบบ ทีแคส 62 จำนวน 301,721 คน มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าใช้งานระบบแล้ว จำนว 248,693 คน"ดร.พีระพงศ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13