อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

มทร.-มรภ.ของบฯนวัตกรรมวท.ได้โดยตรง เป็นส่วนราชการ

“วิโรจน์” เผยคุยวท.แล้วเหตุ มทร.-มรภ.ไม่มีชื่อในประกาศวท. เพราะเป็นราชการสามารถของบฯได้โดยตรงสร้างนวัตกรรมได้ ทปอ.มทร. -ทปอ.มรภ.-สอศ.ระดมกำลังจัดโครงการจิตอาสาฯ สนองพระราชดำริ ร.10 จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 17.27 น.

วันนี้ (22 เม.ย.)ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร. ) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ.มทร. เมื่อเร็ว ๆ นี้  ตนได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับกรณีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร  ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562  ซึ่งกำหนดให้  46 หน่วยงานในประกาศดังกล่าวสามารถของบฯ จากวท. ได้โดยตรง เพื่อนำไปสร้างผลงานและนวัตกรรม แต่ในประกาศดังกล่าวไม่มีชื่อของมทร. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) ซึ่งตนได้คุยกับทางดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) แล้ว ทราบว่าหน่วยงานที่มีรายชื่อในประกาศทั้งหมดเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ทำให้ไม่สามารถของบฯได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องมีประกาศออกมาเพื่อรองรับ  ส่วนหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงมทร.และมรภ. นั้นสามารถของบฯ เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากวท.ได้โดยตรงอยู่แล้ว 

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อไปว่า  ที่ประชุมยังได้หารือกันเกี่ยวกับโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ  โดยทางมทร. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ตกลงกันว่าจะร่วมกันระดมกำลังในการจัดโครงการจิตอาสาฯ เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว ส่วนจะดำเนินการในเรื่องใดบ้างจะต้องมาหารือกันอีกครั้ง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13