อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

วชช.ปรับการสอนลดนศ.ออกกลางคัน

สภา วชช.สั่งจัดสอนปรับพื้นฐาน 5 วิชาหลักให้นักศึกษา สกัดออกจากการเรียนกลางคัน เหตุปรับตัวเรียนได้ไม่ทันเพื่อน พร้อมคิดรูปแบบสอนทางไกลเอื้อคนทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ให้เรียนได้ด้วย จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.27 น.


นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า จากข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พบข้อมูลว่า นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) จำนวนหนึ่งได้ออกจากการเรียนกลางคัน โดยมีทั้งผู้ที่มายื่นขอลาออก และบางรายก็หายไปเฉยๆ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามกลุ่มที่ออกกลางคันก็ทราบว่าผู้ที่เข้ามาเรียนกับ วชช. จบการศึกษามาจากหลากหลายสถาบันทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา ที่สำคัญบางคนได้ผ่านการเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว ผู้เรียนจึงมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาเรียนบางคนปรับตัวเรียนได้ดี แต่บางคนก็ไม่สามารถปรับตัวเรียนได้ทันเพื่อนคนอื่นๆจึงตัดสินใจออกกลางคันในที่สุด ดังนั้น ทางสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเห็นชอบให้ทุก วชช.จัดการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาใหม่ที่ไม่ผ่านการประเมินจะต้องเข้าเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน เชื่อว่าจะทำให้ผู้เข้าเรียนมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเรียนกับ วชช.ได้

ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหานักศึกษาบางกลุ่มโดยเฉพาะที่จบจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีความเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนที่ วชช.จะคล้ายกับ กศน.คือมาเรียนในชั้นเรียนเพื่อพบกลุ่ม ที่เหลือกลับไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน แล้วค่อยมาสอบวัดผลประเมินผล แต่ของ วชช.จะเน้นให้เข้ามาเรียนในชั้นทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ให้ครบตามหลักสูตรกำหนด ซึ่งการที่ต้องเข้ามาเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ได้ส่งผลกระทบกับผู้ที่ทำงานแล้ว จากข้อจำกัดนี้ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานสภาสถาบันฯ จึงมอบให้สำนักงาน วชช.ไปคิดรูปแบบการเรียนแบบทางไกลขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 8