อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ม.ร.จับมือแพทย์กัญชาอันดับ 1 ของโลกให้ความรู้"กัญชา"

ม.ร.ร่วมมือแพทย์กัญชาอันดับ 1 ของโลก จัดอบรมเจาะลึก หัวข้อ"องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค” 30 เม.ย.นี้ ที่ม.ร. ผู้สนใจสมัครด่วน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น.

วันนี้ (18 เม ย.) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร ) ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.ร. และ ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ฉายา “แม่มดกัญชา” ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันแถลงข่าวการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค” โดยผศ.วุฒิศักดิ์  กล่าวว่า “กัญชา”เป็นพืชที่มีคุณอนันต์และโทษมหันต์ และเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก ด้วยเหตุที่กัญชามีประวัติการใช้เป็นยารักษาโรคมาช้านาน ดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล หลักฐานในตำราการแพทย์จีน และในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันเป็นตำราารแพทย์แผนไทยของชาติ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 และยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถนำกัญชามาใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและช่วยเจริญอาหารหลังการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด รวมทั้งการตื่นตัวในการวิจัยเพื่อนำกัญชามารักษาโรคร้ายแรงหลายโรคในปัจจุบัน นอกจากนี้ “กัญชา”ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5  ปัจจุบันจะมีการแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ “กัญชา” อย่างรอบด้าน  ทางม.ร.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง“องค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค” ในวันที่ 30 เม.ย. 2562เวลา08.30-16.30น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยวิทยากร Dr.Uma Dhanabalan (MD) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง และฝ่ายวิชาการด้านการปลูกกัญชาในระบบปิดแบบเกษตรอินทรีย์และวัสดุนาโน จากบริษัท Goture Nature Science Lab.USA


ด้าน ดร.แก้มหอม  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการอบรมด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียและระดับโลก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 2,500 คน ซึ่งคนทั่วโลกจะหันมาจับตามองประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกัญชา และเป็นโอกาสดีของคนไทยทุกคนที่จะได้มารับฟังความรู้เรื่องกัญชาแบบเจาะลึก ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเสียค่าสมัคร 2,000บาทสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25เม.ย. 2562 สอบถามได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2310-8381 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sci.ru.ac.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16