อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

วชช.ไม่เปิดเรียนตามอาเซียนแล้ว

"วีระชัย"เผย วชช.ไม่เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนแล้ว พบปัญหาเพียบ เด็กหนีไปเรียนที่อื่นหมด เพราะวชช.เปิดช้า และปัญหาบริหารงบฯ เริ่มเปิดเรียนตามเดิมภาคเรียนที่1 เดือนมิ.ย.62 พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 18.13 น.

 วันนี้(18เม.ย.) นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน(วชช.) เปิดเผยว่า ตามที่วชช.ได้เปิดภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม  เมื่อดำเนินการมานระยะหนึ่งพบข้อจำกัดหลายเรื่อง อาทิ เด็กที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ที่จะเข้ามาเรียนต่อกับ วชช.ซึ่งเรียนจบตั้งแต่เดือนมีนาคม ต้องมาเสียเวลา 4-5 เดือน กว่าจะได้เข้ามาเรียนกับ วชช.ในเดือนสิงหาคม ทำให้เด็กตัดสินใจไปเรียนที่อื่น เพราะไม่ต้องการเสียเวลารอ ขณะเดียวกัน วชช.ยังประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่สามารถใช้จ่ายงบฯได้ทัน เพราะกว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ก็เดือนสิงหาคมแล้ว เปิดมาเพียง 2 เดือนก็สิ้นปีงบฯ เป็นต้น
          นายวีระชัย กล่าวต่อไป จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ วชช.จะกลับไปเปิดภาคเรียนตามเดิม โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่2เดือนพฤศจิกายนและเรื่องนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเดือนเมษายนนี้ แต่ละ วชช.จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อกับ วชช. ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละ วชช.ได้โดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2280-0091-6        
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13