อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

'สมเด็จพระสังฆราช'ประทานผ้าไตรบวชเฉลิมพระกียรติร.10ทั่วประเทศ

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานผ้าไตรบวชเฉลิมพระกียรติในหลวงร.10 เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชภิเษก ทั่วประเทศ พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.42 น.


วันนี้ (14 มี.ค.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พ.ค.2562 รวมระยะเวลา 15 วันนั้น ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ได้ประทานผ้าไตร เนื่องในโอกาสดังกล่าวให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 78 ไตร โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 1ไตร และกรุงเทพฯ ในส่วนคณะสงฆ์มหานิกาย 1ไตร และคณะสงฆ์ธรรมยุต 1ไตร นอกจากนี้มส.ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของคณะสงฆ์พื้นที่ต่างๆ ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

นายสิปป์บวร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้พบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมเกินจำนวนที่กำหนดไว้ก็จะพิจารณารับทั้งหมด เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมบวชทครั้งนี้มีความตั้งใจจริงเพื่องานมหามงคลครั้งหนึ่งในชีวิต.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 29