อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

มหา'ลัยเสนอตัวช่วยแก้ปัญหาฝุ่นPM 2.5

ทปอ.จี้มหา'ลัยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นPM 2.5 จัดตั้งศูนย์ตรวจควันดำ ให้ความรู้ และร่วมมือกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทยแก้ปัญหาจริงจัง อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.27 น.

วันนี้ (19ก.พ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ထငအဤုသประธานที่ประชุมอธิการบดีခแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในขณะนี้ จึงได้เชิญผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย มานำเสนอและหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วน และคืนอากาศสะอาดคืนสู่สิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด ที่สำคัญมหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เข้ามาช่วยในเรื่องเหล่านี้คือ1.การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ จัดระบบการแจ้งเตือนมลพิษในเมือง ระบุจุดเสี่ยงฝุ่น แจ้งพื้นที่เสี่ยงปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน เช่น บริเวณป้ายรถสาธารณะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น จุดอับบริเวณใต้สะพาน ทางด่วน หรือสถานีรถไฟฟ้าและจุดศูนย์รวมรถบริการสาธารณะ เป็นต้น 2. ต้นเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาจากการใช้ยานพาหนะสาธารณะเครื่องยนต์ดีเซลเก่าที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของกทม. ทำให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทวีความรุนแรง มหาวิทยาลัยอาจจะจัดตั้งศูนย์ตรวจควันดำและให้คำแนะนำแก้ไข

ศ.ดร.สุชชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ 3. นโยบายแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือการแจ้งข้อมูลที่เท็จจริงเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาให้ประชาชนรับรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พร้อมออกมาตรการที่เข้มงดกับผู้ประกอบการที่ดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองการแก้ปัญหายานพาหนะในกลุ่มรถสาธารณะและยานพาหนะของกทม. สนับสนุนการใช้ขนส่งมวลชนระบบรางในราคาสมเหตุสมผล การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการจูงใจทางภาษี รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเมือง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาวิกฤติมลพิษทางอากาศและมลพิษอื่นๆ อย่างยั่งยืน และ4. ทปอ.จะร่วมมือกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทยในการช่วยแก้ปัญหานี้ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 7