อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ทปอ.จี้สนช.ทบทวนโครสร้างกระทรวงใหม่-ไม่เอากรมอุดมฯ

ทปอ. ไม่เอากรมอุดมศึกษา เพราะขัดต่อเจตนารมณ์การจัดตั้งกระทรวง ที่ต้องการความคล่องตัว ไม่คุมมหา'ลัย ชี้เป็นกรมทำให้การบริหารงานเป็นคอขวด ลดบาทบาท สกอ. จี้สนช.ทบทวนด่วน อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.21 น.

วันนี้ (19ก.พ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีခแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสามัญทปอ.ครั้งที่ 1/2562 เมื่อเร็ว ๆนี้ ได้หารือเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องในวาระที่สอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่กำหนดให้มีกรมการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งทปอ.ไม่เห็นด้วย เนื่องจากขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯเดิมที่ต้องการให้กระทรวงใหม่มีความคล่องตัว ไม่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงาน ให้สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ถ้ามีกรมอุดมศึกษาเกิดขึ้น ทปอ.มีความห่วงใยต่อการขับเคลื่อนอุดมศึกษาของประเทศ ที่อาจจะทำให้การบริหารงานเป็นคอขวด คือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จะมีขนาดเล็กลง และทำให้อุดมศึกษาถูกลดบทบาทลงอย่างมาก เพราะบุคลากรต้องกระจายออกไป บางส่วนต้องไปอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมฯ และหน่วยงานโอื่นๆ เช่น สำนักงานนโยบาย ซึ่งจะเกิดความซับซ้อนยุ่งยากเพิ่มขึ้น บทบาทของกรมที่เป็นโครงสร้างในระบบราชการก็จะแข็งตัวมีการทำงานที่ควบคุมมหาวิทยาลัย และไม่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนหน่วยงานภาคราชการที่ต้องการให้มีการทำงานแบบบูรณาการที่ต้องมีการปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติของข้าราชการควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามทปอ.ได้ส่งหนังสือขอทบทวนให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ไปยังประธาน สนช. และประธานคณะกรรมาธิการแล้ว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21