อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

"หมอธี"หนุนแข่งชิงปลัดกระทรวงการอุดมฯ

“หมอธี”มั่นใจมีซี 11 ถึง 2 คน ไม่เกิดปัญหาชิงปลัดกระทรวงอุดมฯ แต่เป็นข้อดีเกิดการแข่งขัน และกันข้อครหาล็อคสเปก จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.45 น.

วันนี้ (18 ก.พ.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รมว.ศึกษาธิการ   เปิดเผยว่า เมื่อเมื่อเร็ว ๆนี้ ตนและศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่ผ่านการพิจารณา วาระ 3 แล้ว และร่างพ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำลังจะพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยตนได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ เมื่อร่างพ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ มีการประกาศใช้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะต้องปฏิบัติอย่างไร  เนื่องจากศธ. มีหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัยจำนวนมาก ทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันคงต้องรอให้กฎหมายประกาศใช้ก่อน เนื่องจากการกำหนดเรื่องต่างๆ เช่น กำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ คัดเลือกเด็กเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเรื่องกระทรวงการอุดมฯว่าเมื่อมีการจัดตั้งเป็นกระทรวงแล้วจะทำอย่างไรต่อไป

ต่อข้อถามโครงสร้างกระทรวงการอุดมฯมีผู้บริหารระดับ 11 เพียง 1คน คือ ตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมฯ แต่ขณะนี้มีแคนดิเดตที่เป็นซี 11 ถึง 2 คน จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า  ตนคิดว่าไม่มีปัญหา เพราะตามระบบแล้วแม้ว่าใครจะได้เป็นปลัดของกระทรวงการอุดมฯ ข้าราชการระดับ 11 อีกคนหนึ่งก็ยังดำรงอยู่ในระดับ 11 ตามเดิม จนเกษียณอายุราชการ   อย่างไรก็ตามการมีซี 11 ถึง 2  คน น่าจะเป็นเรื่องที่ดีหากตั้งคนเดียว อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่ามีการล็อคสเปกไว้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 11