อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 21 สิงหาคม 2562

กอปศ.รวบรวมข้อเสนอสร้างคุณธรรมจริยธรรม

กอปศ.สร้างคนดี เร่งหาแนวทางเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม หวังเด็กไทยเป็นคนดีตั้งแต่ในใจ   อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.41 น.

วันนี้(12 ก.พ.)ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่า เป็นเรื่องที่ต้องมีการปฏิรูป โดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 3 ระดับ คือ 1.การมีกฎเกณฑ์ มีกฎหมาย หากกระทำผิดจะมีบทลงโทษ 2.มาตรการทางสังคม  ซึ่งเป็นวิธีการที่ยากพอสมควร และ 3 .มาตรการที่จะให้เกิดขึ้นในใจของคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน แต่ทั้งนี้การจะทำให้เกิดมาตรการเหล่านี้ได้คณะทำงานจะต้องไปจัดทำเป็นข้อเสนอขึ้นมา ซึ่งเวลานี้ก็มีตัวอย่างในสังคมมากมาย แต่ก็อยากเชิญชวนประชาชนด้วยว่าหากมีวิธีการที่จะสร้างคุณธรรมในสังคมโดยเฉพาะในเด็ก ขอให้เสนอมาได้ที่ pr.icer.pr@gmail.com เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอต่อไป อย่างไรก็ตามในวันที่ 18 ก.พ.นี้ กอปศ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของ กอปศ. กล่าวว่า กอปศ.เห็นความสำคัญของเรื่องอย่างมาก ต้องมาคิด วิเคราะห์และหาข้อสรุปให้ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้คนในประเทศมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ตั้งคณะทำงานเพื่อหากลไกและวิธีการที่จะทำให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในชาติ ซึ่งเบื้องต้นเห็นตรงกันว่าจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว แต่ถ้าคนในชาติ ในสังคม ไม่ร่วมมือกัน สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้เด็กมีคุณธรรม ทำอย่างไรก็ไม่มีคุณธรรม ดังนั้นคณะทำงานจะไปหาข้อมูลและวิธีการเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม เพื่อทำเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปเรื่องนี้ โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้มีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยแล้วที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สอนความเป็นคนดี ซึ่งคณะทำงานจะรวบรวมมาเป็นตัวอย่างด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16